CFS/ME nettverk

​Fagnettverk for ergoterapeuter

Temadager- ergoterapi ved CFS/ME - 12. og 13.mars 2018  i tårnbygget på Gaustad

Fagnettverket for ergoterapeuter ble dannet i mai 2014 etter et initiativ fra ergoterapeut Irma Pinxsterhuis som hadde jobbet med CFS/ME pasienter i mange år. Hun så at det var et behov for et faglig nettverk da mange ergoterapeuter erfarte at tradisjonell oppfølging og opptrening ikke førte til økt livskvalitet eller mestring ved CFS/ME.
På fagdagene i år vil det bli presentert ulike kartleggingsredskaper for å kartlegge funksjon/funksjonsnivå i spesialist og kommunehelsetjenesten.
Det vil bli foredrag fra en rekke ressurspersoner som jobber spesialisert med CFS/ME. Overlege ved CFS/ME senteret vil presentere det siste innen forskning. Ergoterapeuter fra spesialisthelsetjenesten og kommunen vil vise frem praktisk bruk av kartleggingsredskaper. Optiker og audiopedagog vil forelese om fordeler og ulemper ved bruk av syn-og hørselsdempende hjelpemidler.

Kurset er et samarbeid mellom Norsk ergoterapeutforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

Styret som arrangerer disse fagdagene for ergoterapeuter består i dag av Monica Nilsen, ergoterapeut ved Oslo Universitetssykehus HF, Snefrid Brenna, ergoterapeut ved Sørlandet sykehus, Trude Wabakken, ergoterapeut i Oslo kommune og Ida-Sofie Skukkestad, ergoterapeut i Ski kommune. For mer informasjon, ta kontakt med Trude Wabakken:trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no

Fagnettverk for barneleger

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser ved St. Olav og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatikk og sammensatte lidelser hos barn ved OUS, tatt initiativet til å etablere et nettverk for barneleger og ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien som er tilknyttet barneavdelinger. Det første møtet ble holdt i januar 2016, og det neste møtet ble holdt i november 2017. Neste møte skal være på Gardermoen 23. mai 2018, les mer om konferansen.

Fagnettverk for fysioterapeuter

Seminar om CFS/ME 13. og 14. september,  Gamle Logen (Grev Wedels plass 2) i Oslo
Her finner du programmet

Den 23. oktober 2017 hadde fagnetttverket en temadag på Rikshospitalet om fysioterapi ved CFS/ME.
Mange opplever at vanlig fysioterapibehandling ikke gir resultater ved CFS/ME, og det kreves ofte en litt annen tilnærming enn fysioterapeuter er vant med. Diagnosen og behandlingen er omstridt, og det er mange sterke meninger om både årsaksforhold og behandling. Vi vil på denne dagen presentere forskjellige ressurspersoners tilnærming, og deltakerne vil bli tryggere i hvordan man kan møte disse pasientene på en god måte.
Det vil bli foredrag fra en rekke ressurspersoner som jobber spesialisert med CFS/ME, både fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og psykologer. I tillegg vil relevant forskning bli presentert.
Kurset er et samarbeid mellom Norsk fysioterapeutforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

EUROMENE -
Europeisk nettverk - CFS/ME forskere

Litt om Euromene

Tidligere arrangementer:

CFS/ME fagdager for ergoterapeuter

CFS/ME fagnettverk for ergoterapeuter inviterte til to spennende fagdager,
6. – 7. mars 2017, ved Rehabiliteringsklinikken, Nordåsgrenda 4, Bergen.
Se program

Fagnettverk om rehabilitering ved CFS/ME

Kompetansetjenesten har flere ganger holdt nettverkskonferanser for fagpersoner ved Rehabiliteringsinstitusjoner. Det ble også opprettet en arbeidsgruppe hvor hensikten var å se nærmere på evaluering av rehabiliteringstilbud og vurdere muligheten for felles evalueringsverktøy også med tanke på forskning.
Den siste nettverkskonferansen om rehabilitering ved CFS/ME ble holdt på Rikshospitalet 12.10.16

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.