CFS/ME nettverk

​Fagnettverk for fysioterapeuter

Temadag - fysioterapi ved CFS/ME -  23. oktober 2017 på Rikshospitalet.
Mange opplever at vanlig fysioterapibehandling ikke gir resultater ved CFS/ME, og det kreves ofte en litt annen tilnærming enn fysioterapeuter er vant med. Diagnosen og behandlingen er omstridt, og det er mange sterke meninger om både årsaksforhold og behandling. Vi vil på denne dagen presentere forskjellige ressurspersoners tilnærming, og deltakerne vil bli tryggere i hvordan man kan møte disse pasientene på en god måte.
Det vil bli foredrag fra en rekke ressurspersoner som jobber spesialisert med CFS/ME, både fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og psykologer. I tillegg vil relevant forskning bli presentert.
Kurset er et samarbeid mellom Norsk fysioterapeutforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

EUROMENE -
Europeisk nettverk - CFS/ME forskere

Litt om Euromene

Fagnettverk for ergoterapeuter

Kontaktoversikt over ergoterapeutene i fagnettverket

Litt om fagnettverket

CFS/ME fagdager for ergoterapeuter

CFS/ME fagnettverk for ergoterapeuter inviterte til to spennende fagdager,
6. – 7. mars 2017, ved Rehabiliteringsklinikken, Nordåsgrenda 4, Bergen.
Se program

Fagnettverk om rehabilitering ved CFS/ME

Kompetansetjenesten har flere ganger holdt nettverkskonferanser for fagpersoner ved Rehabiliteringsinstitusjoner. Det ble også opprettet en arbeidsgruppe hvor hensikten var å se nærmere på evaluering av rehabiliteringstilbud og vurdere muligheten for felles evalueringsverktøy også med tanke på forskning.
Den siste nettverkskonferansen om rehabilitering ved CFS/ME ble holdt på Rikshospitalet 12.10.16

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.