CFS/ME nettverk

Nasjonalt fagnettverk for langvarig utmattelse av ukjent årsak

Om Nasjonalt fagnettverk for langvarig utmattelse av ukjent årsak
Questback
Oppsummering av spørreundersøkelse
Spørsmål til fastleger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagnettverk for ergoterapeuter

Fagnettverket for ergoterapeuter ble dannet i mai 2014 etter et initiativ fra ergoterapeut Irma Pinxsterhuis som hadde jobbet med CFS/ME pasienter i mange år. Hun så at det var et behov for et faglig nettverk da mange ergoterapeuter erfarte at tradisjonell oppfølging og opptrening ikke førte til økt livskvalitet eller mestring ved CFS/ME.
Fagdager 2019

 

Fagnettverk for barneleger

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med sammensatte lidelser ved St. Olav og Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatikk og sammensatte lidelser hos barn ved OUS, tatt initiativet til å etablere et nettverk for barneleger og ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien som er tilknyttet barneavdelinger. Det første møtet ble holdt i januar 2016, og det neste møtet ble holdt i november 2017. Neste møte skal være på Gardermoen 23. mai 2018, les mer om konferansen.

Fagnettverk for fysioterapeuter

Den 23. oktober 2017 hadde fagnetttverket en temadag på Rikshospitalet om fysioterapi ved CFS/ME.
Her finner du programmet

 

Mange opplever at vanlig fysioterapibehandling ikke gir resultater ved CFS/ME, og det kreves ofte en litt annen tilnærming enn fysioterapeuter er vant med. Diagnosen og behandlingen er omstridt, og det er mange sterke meninger om både årsaksforhold og behandling. Vi vil på denne dagen presentere forskjellige ressurspersoners tilnærming, og deltakerne vil bli tryggere i hvordan man kan møte disse pasientene på en god måte.
Det vil bli foredrag fra en rekke ressurspersoner som jobber spesialisert med CFS/ME, både fysioterapeuter, psykomotoriske fysioterapeuter og psykologer. I tillegg vil relevant forskning bli presentert.
Kurset er et samarbeid mellom Norsk fysioterapeutforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

 

 

EUROMENE -
Europeisk nettverk - CFS/ME forskere

Litt om Euromene

Tidligere arrangementer:

 

CFS/ME fagdager for ergoterapeuter

CFS/ME fagnettverk for ergoterapeuter inviterte til to spennende fagdager,
6. – 7. mars 2017, ved Rehabiliteringsklinikken, Nordåsgrenda 4, Bergen.
Se program

 

 

Fagnettverk om rehabilitering ved CFS/ME

Kompetansetjenesten har flere ganger holdt nettverkskonferanser for fagpersoner ved Rehabiliteringsinstitusjoner. Det ble også opprettet en arbeidsgruppe hvor hensikten var å se nærmere på evaluering av rehabiliteringstilbud og vurdere muligheten for felles evalueringsverktøy også med tanke på forskning.
Den siste nettverkskonferansen om rehabilitering ved CFS/ME ble holdt på Rikshospitalet 12.10.16

 

 

Fant du det du lette etter?