HELSENORGE

Referansegruppen for CFS/ME

Faglige referansegrupper er et viktig virkemiddel for å sikre mer likeverdig tilgjengelighet til nasjonale- og flerregionale behandlingstjenester og for å bidra til å sikre nasjonal kompetansespredning.

​I referansegruppen skal alle helseregioner være representert. I tillegg er to brukerorganisasjoner representert, samt kommunehelsetjenesten. Referansegruppen skal sikre at den Nasjonale Kompetansetjenesten er organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i forskriften.

Referansegruppens medlemmer

Fant du det du lette etter?