HELSENORGE

Referansegruppen

Faglige referansegrupper er et viktig virkemiddel for å sikre mer likeverdig tilgjengelighet til nasjonale- og flerregionale behandlingstjenester og for å bidra til å sikre nasjonal kompetansespredning.

​I referansegruppen skal alle helseregioner være representert. I tillegg er to brukerorganisasjoner representert, samt kommunehelsetjenesten. Referansegruppen skal sikre at den Nasjonale Kompetansetjenesten er organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i forskriften.

Referansegruppens medlemmer

Dag Sulheim (Helse Sør-Øst)
Merethe Eide Gotaas (Helse-Midt)
Suvatne, Christer (Helse-Midt
Nina Langeland  (Helse-Vest)
Inghild Follestad  (Helse-Vest)
Nayana Geetha Ravi  (ME-foreningen)
Trude Wabakken (Oslo kommune)
Maja Wilhelmsen (Helse-Nord)


 


 

 

Fant du det du lette etter?