HELSENORGE

Brukerorganisasjoner og pasientforeninger

Mange får nyttig kunnskap, støtte og hjelp gjennom pasientforeninger. Det finnes brukerorganisasjoner og pasientforeninger for de fleste pasientgrupper og deres pårørende.

Barn gastrostomi2.jpg
Foto: Knappenforeningen

Gjennom brukerorganisajonser kan foreldre og barn/ungdommer komme i kontakt med andre som har lignende utfordringer, og kan dele erfaringer og kunnskap som gjør hverdagen lettere å mestre.​

Knappenforeningen er en forening for foreldre til barn med spise og ernæringsproblemer, som har som mål å favne en bred gruppe barn, uavhengig av diagnose.

For mer info​​​rmasjon: Se nettsidene til Knappenforeningen.

Diagnosegrupper med pasientforeninger​​​

Det er også mange diagnosegrupper som har egne pasientforeninger.
Dette er eksempler på pasientforeninger der mange av brukerne sliter med spising og ernæring.
Fant du det du lette etter?