HELSENORGE

Brukerorganisasjoner og pasientforeninger

Mange får nyttig kunnskap, støtte og hjelp gjennom pasientforeninger. Det finnes brukerorganisasjoner og pasientforeninger for de fleste pasientgrupper og deres pårørende.

Barn gastrostomi2.jpg
Foto: Knappenforeningen

Gjennom brukerorganisajonser kan foreldre og barn/ungdommer komme i kontakt med andre som har lignende utfordringer, og kan dele erfaringer og kunnskap som gjør hverdagen lettere å mestre.

Knappenforeningen er en forening for foreldre til barn med spise og ernæringsproblemer, som har som mål å favne en bred gruppe barn, uavhengig av diagnose. For mer informasjon; Knappenforeningen


Det er også mange diagnosegrupper som har egne pasientforeninger. Prematurforeningen, CP-foreningen og Foreningen for hjertesyke barn er eksempler på pasientforeninger der mange av brukerne sliter med spising og ernæring.

Fant du det du lette etter?