Medarbeidere

De ansatte i kompetansetjenesten har ulik faglig bakgrunn og tverrfaglig samarbeid står sentralt. Tjenesten er nært knyttet til klinisk virksomhet i Spise og ernæringsteamet (Rikshospitalet).

Fagpersoner i det tverrfaglige teamet/kompetansetjenesten:

Nafis Iqbal (Overlege og leder av kompetansetjenesten),  b27694@ous-hf.no

Mia Unhjem (Sykepleier, pasientkoordinator og teamkoordinator)
mia.unhjem@ous-hf.no

Helle Schiørbeck (Psykologspesialist)
helle.schiorbeck@ous-hf.no

Malin Sinding (Logoped)  
malin.sinding@ous-hf.no

Nina Løvhøiden (Klinisk ernæringsfysiolog)
nina.lovhoiden@ous-hf.no

Elna Thurmann-Nielsen (Spesialpedagog)
elna.thurmann-nielsen@ous-hf.no

Vi minner om at sensitiv informasjon, som helseopplysninger og fødsels- og personnummer ikke skal kommuniseres per epost.

Medarbeidere i kompetansetjenesten (2017)

Foto: privat 

Fant du det du lette etter?