HELSENORGE

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter

Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om kirurgisk behandling av deformiteter i fot og ankel hos voksne.
​Tjenestens hovedmål er å utdanne ortopediske kirurger og annet relevant personale innen spesialfeltet fot- og ankelkirurgi, og gi råd og veiledning til andre faggrupper som deltar i slik behandling.

Formålet med tjenesten er å bidra til økt kompetanse og at kompetansen blir likeverdig tilgjengelig ved alle helseforetak som driver fot- og ankelkirurgi. Med spredt kunnskap vil det være mindre behov for å flytte pasienten og begrense kostnad og ulempe. Kvalitet spredt til hele landet oppnås ved å tilføre og støtte utviklingen av bedre kunnskap og ferdighet hos behandleren.

Tjenesten har som mål å bidra til fagutvikling i form av hospitantvirksomhet, temamøter, nettverksbygging, utveksling av erfaring fra internasjonale møter m.m.

Hospitering

Seksjon for fot- og ankelkirurgi ved OUS tar i mot hospitanter fra hele landet, fellows, i en periode på 6-12 måneder. Målgruppen er ortopediske kirurger med ansvar for fot- og ankelkirurgi i sitt område. Man må ha gjennomgått basisutdannelse i ortopedisk kirurgi for å være aktuell. Som fellow jobber man ved fot- og ankelseksjonen for å oppnå spesifikke kompetansekrav.

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon kan dette sendes til uxkjhv@ous-hf.no 

Forskning

Vitenskapelige artikler

Alhaug OK, Berdal G, Husebye EE, Hvaal K
Flexor hallucis longus tendon transfer for chronic Achilles tendon rupture. A retrospective study.
Foot Ankle Surg 2019 Oct;25(5):630-635. Epub 2018 jul 18
PMID: 30321934. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30321934

Stødle AH, Hvaal KH, Enger M, Brøgger H, Madsen JE, Ellingsen Husebye E
Lisfranc injuries: Incidence, mechanisms of injury and predictors of instability.
Foot Ankle Surg 2019 Jun 20. Epub 2019 jun 20
PMID: 31257042. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31257042

Stødle AH, Molund M, Nilsen F, Hellund JC, Hvaal K
Tibial Nerve Palsy After Lateralizing Calcaneal Osteotomy.
Foot Ankle Spec 2019 Oct;12(5):426-431. Epub 2018 nov 30
PMID: 30499329. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30499329

Pågående forskningsprosjekter

 • Begrenset invasiv operasjon for calcaneusfraktur
  Inger Elisabeth Ellingsen Husebye, Oslo universitetssykehus HF
  Prosjektperiode: 2018 - 2022
  Deltakende helseregion: HSØ
 • Mekaniske egenskaper i fotsenger ved bruk
  Fredrik Andre Nilsen, Sykehuset Østfold HF
  Prosjektperiode: 2019 - 2021
  Deltakende helseregion: HSØ
 • Hyperbar oksygenbehandling ved amputasjon i u.ex
  Jonas Thomassen, Oslo universitetssykehus HF
  Prosjektperiode:2018 - 2022
  Deltakende helseregion: HSØ
 • FHL transposisjon ved kronisk akillesseneruptur.
  Elisabeth Ellingsen Husebye, Oslo universitetssykehus HF
  Prosjektperiode: 2018 - 2022
  Deltakende helseregion: HSØ

 

Har du informasjon om annen forskning på feltet som er av interesse, arrangementer eller kurs, nasjonalt og internasjonalt, som er interessant for fagfeltet kan det sendes inn til uxkjhv@ous-hf.no 

Fant du det du lette etter?