Du kan få opplæringspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du deltar på kurs eller annen nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt hvis du deltar på kurs eller annen nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Pleiepenger

Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.

Omsorgspenger

Dersom du har kronisk syke eller funksjonshemmede barn under 18 år, kan du få øket antall stønadsdager med omsorgspenger.

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Som barn eller ungdom har du en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester. Her får du oversikt over dine rettigheter når du må til lege eller sykehus.

Helserettigheter for barn og unge

Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vil si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet.

Barns rettigheter

Helfo gir støtte til kursopphold og rehabilitering for barn. Mer informasjon om det finnes på HelseNorge sine sider:

Kursopphold i utlandet for barn med sjeldne medfødte tilstander

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter.

Pasientreiser

Her kan du lese om behandling i utlandet.

Behandling i utlandet

 

 

 

Fant du det du lette etter?