HELSENORGE

Sykdomsbeskrivelser

Se siden til nyfødtscreeningen for utfyllende informasjon.

Artikkel fra Paidos om Asbjørn FøllingArtikkel fra Paidos: Når mor og far kan mer enn legenArtikkel fra Paidos: Når maten forgifter

SOS regimet

Når barn, ungdom eller voksne har en stoffskiftesykdom med risiko for stoffskiftekrise (metabolsk krise), må voksne rundt personen vite hva SOS-regimet er og hvordan det gis. Her vil du lære om hva en stoffskiftekrise er, når det er nødvendig å starte et SOS-regime, og hvordan du lager selve SOS-blandingen:
SOS-regimet - e-læringskurs

Mal for SOS-regimer:

Her kan foresatte og voksne pasienter lage sitt eget SOS-regime. I utgangspunktet er det tenkt at man sitter sammen med sin behandler og fyller det ut. Det er foreløpig utviklet til et begrenset antall tilstander;
glycogenoser og MCADD (Mellomkjedet acyl-CoA dehydrogenasedefekt). Nettsiden skal utvikles for flere tilstander, og vil etter hvert bli oversatt til norsk.
www.emergencyprotocols.net

Fant du det du lette etter?