E-læringskurs

Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer har utviklet et e-læringskurs om medfødte stoffskiftesykdommer. Det er utviklet for leger i sykehus og allmennpraksis, og kan også være nyttig for annet helsepersonell som arbeider med pasienter med medfødt stoffskiftesykdom.

Medfødte stoffskiftesykdommer er en mangfoldig gruppe tilstander, antallet kjente diagnoser er raskt økende. Det kliniske bildet er bredt da praktisk talt alle organsystemer kan affiseres, og alle grader av alvorlighet forekommer. Ofte affiseres flere organsystemer samtidig.

Når skal man mistenke at medfødt stoffskiftesykdom foreligger?

Kurset skal gi struktur i diagnostisk tilnærming, for når og hvordan utredning skal foregå.

Du bør beregne ca 30 minutter for å gjennomføre kurset.

E-læringskurs om medfødte stoffskiftesykdommer finner du i Læringsportalen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.