HELSENORGE

Kurs, seminarer og kongresser

Her legges informasjon om relevante kurs, seminarer og kongresser om medfødte metabolske sykdommer.

Arrangementer 2022

Pga. SARS-CV-19 pandemien kan det komme endringer i planlagte møter/arrangementer.

  • Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinar: Torsdag 27. januar 2022 kl. 13.00–15.00.
  • Mitokondriesykdommer (0–18 år) - Frambu, fagkurs: 30. mars 2022.
  • Kurs i mitokondriesykdommer: 4.–5.mai 2022 (1,5 dag). Nærmere program kommer.
  • Nasjonalt arbeidsgruppemøte: Fredag 6. mai 2022, 09.30–16.00. Foreløpig tittel: Metabolske muskelsykdommer hos barn og voksne.
  • Lavfettskole for pasienter med langkjedete fettsyreoksidasjonsdfefekter planlegges gjennomført september 2022.
  • ​Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinar: Torsdag 20. oktober 2022 kl. 12.30–15.00
  • Nasjonalt arbeidsgruppemøte: 4. november 2022. kl. 09.00–15.45: Tema: metabolske nyresykdommer.

Gjennomførte arrangementer i 2021

  • ​Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinarer avholdt 25. mars 2021 og 17. juni 2021.

Metabolske halvdagswebinarer:​

  • 7/5-2021: Metabolske leversykdommer hos nyfødte
  • 29/10-21: Ny diagnostikk, nye screeningsykdommer og behandling( genterapi) 

Internasjonale kurs

Oversikt over eventer ved SSIEM (Society for the study of inborn errors of metabolism)


 

Fant du det du lette etter?