HELSENORGE

Kurs/ seminarer/ kongresser

Her legges informasjon om relevante kurs, seminarer og kongresser om medfødte metabolske sykdommer.

Kommende arrangementer

Pga SARS-CV-19 pandemien kan det komme endringer i planlagte møter/arrangementer.

 • Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinar: Torsdag 27. januar 2022 kl 13-15
 • Mitokondriesykdommer (0-18 år) - Frambu, fagkurs 30. mars 2022 
 • Kurs i mitokondriesykdommer 4-5.mai 2022 (1.5 dag). Nærmere program kommer
 • Nasjonalt arbeidsgruppemøte: Fredag 6. mai 2022, 0930-16. Foreløpig tittel: Metabolske muskelsykdommer hos barn og voksne
 • Lavfettskole for pasienter med langkjedete fettsyreoksidasjonsdfefekter planlegges gjennomført september 2022.
 • 4. November 2022: Nasjonalt arbeidsgruppemøte 0930-16: Nærmere informasjon om tema kommer.

Gjennomførte arrangementer i 2021

 • Mitokondrie-kasus-diskusjonswebinarer avholdt 25/3-2021 og 17/6 2021
 • Metabolske halvdagswebinarer:
  • 7/5-2021: Metabolske leversykdommer hos nyfødte
  • 29/10-21: Ny diagnostikk, nye screeningsykdommer og behandling( genterapi) 

Internasjonale kurs

Oversikt over eventer ved SSIEM (Society for the study of inborn errors of metabolism)


 

Fant du det du lette etter?