Kurs/ seminarer/ kongresser

Her legges informasjon om relevante kurs, seminarer og kongresser om medfødte metabolske sykdommer.

Kommende arrangementer

- Lavfettskole for pasienter med langkjedete fettsyreoksidasjonsdfefekter planlegges gjennomføres september 2021.

Nylig gjennomførte arrangementer

- Nasjonalt videomøte om mitokondriepasienter 16. april 2020. Kasuistikker kan meldes inn per mail til Yngve Thomas Bliksrud.

- Nasjonalt arbeidsgruppemøte om medfødte stoffskiftesykdommer. Tema lysosomale sykdommer 8. november 2019.

- Lavfettskole for pasienter med langkjedete fettsyreoksidasjonsdefekter. Dagseminar for pasienter, Rikshospitalet 13. september 2019.

- Nasjonalt arbeidsgruppemøte om medfødte stoffskiftesykdommer. Tema hyperammonemi 10. mai 2019

- Tyrosinemidager for pasienter og pårørende. Pasientseminar 6. - 8. juni 2018.

MCADD, mellomkjedet fettsyreoksidajonsdefekt. Dagseminar for pasienter og pårørende 30. august 2018.

DNLF kurs: Medfødte stoffskiftesykdommer, diagnostikk og behandling. OUS Rikshospitalet 18.-19. oktober 2018.Fant du det du lette etter?