HELSENORGE

Utredningsverktøy

Her finner du utredningsverktøy, spørreskjemaer, andre måleverktøy for behandlingseffekt av personlighetsforstyrrelser. Samt nyttige internett linker.

utredningsskjema i terapirommet
Illustrasjonsfoto: Colourbox.


SCID-5-PF


SCID-5-PF er et kvalitetssikret og essensielt verktøy for god diagnostikk av personlighetsforstyrrelser.

Les mer om SCID-5-PF her.


IPDS (IOWA)

Pdf: IPDS (IOWA) - screeninginstrument for personlighetsforstyrrelser

Her kan du laste ned IPDS (IOWA) et screeningsintrument for personlighetsforstyrrelser. (1 side)

Om: IPDS (Iowa Personality Disorder Screening)

Utgiver: Nasjonal Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri, 2015
Innholdsbeskrivelse: Screeninginstrument for personlighetsforstyrrelse. Publisert av Pfohl & Langbehn i Journal of Personality Disorder 1999;13:75-89. Screeningegenskaper ved instrumentet i en DPS setting er beskrevet av Olssøn, Sørebø, Dahl i BMC Psychiatry 2011:11:205.

Skåringsveiledning: Målgruppen er pasienter hvor fastlege/terapeut ønsker å få en indikasjon på om pasienten kan ha en personlighetsforstyrrelse. IPDS er et selvutfyllingsskjema med 11 spørsmål som besvares med ja/nei. En skåring på over 4 ja‐svar tyder på personlighetsforstyrrelse og bør lede til videre utredning. 

GFS - Global funksjonsskåring

Semistrukturert intervju for GFS-vurdering.

GFS - Global Funksjonsskåring - Veiledning (PDF)

GFS - Global Funksjonsskåring - Skåringsmanual (PDF)

M.I.N.I Plus - MINI Internasjonalt nevropsykiatrisk intervju

Her kan du laste ned M.I.N.I Plus intervjuet, som er et internasjonalt nevropsykiatrisk intervju. (31 sider). Pdf: M.I.N.I Plus - intervju


SIPP - Severity Indices of Personality Pathology

Her kan du gå til The Severity Indices of Personality Problems (SIPP) sine hjemme sider, og lese om hvordan du kan bruke spørreskjemaet. SIPP inneholder 118 items, og er en self-report questionnaire.

HoNOS - Health of the Nation Outcome Scale

Her kan du laste ned HoNOS – Health of the Nation Outcome Scales
Norsk versjon april 2002 (korrigert desember 2002). (2 sider). Pdf: HoNOS - Health of the Nation Outcome Scale

MBT-A Ungdom

For MBT-A Ungdom, har Napp har oversatt en intervjuguide for Ungdom på Norsk.
Her kan du laste ned Zananini Intervjuguide for BPD barn/ungdom Norsk versjon. (5 sider): CI_BPD_Norsk.pdf

Her kan du laste ned original artikkel Sharp et al 2012. (10 sider):  Sharp DSM-4.pdf

Screening intervju (BPFSC11) for ungdommer med personlighetsforstyrrelser:​

Her kan du laste ned Sharp Screening intervju Norsk versjon. (1 side):  BPFSC11-Norwegian offisiel versjon 22 06 2015.pdf

Her kan du laste ned original artikkel Sharp et al 2014. (9 sider): BPFSC Sharp.pdf

​Level of Personality Function Scale – Brief Form​:

Er et nytt kort og validert instrument for en basis screening av denne gruppen av lidelser. God sensitivitet og spesifisitet, også i norske utvalg. Er tilpasset ny forståelse av personlighetsforstyrrelser inkorporert i DSM-5 og ICD-11. Totalskåre på 18 eller mer kan indikere personlighetsforstyrrelse. Cut-off score for LPFS under norske forhold er foreløpig ikke kvalitetssikret.​

Klikk her for å laste ned LPFS-BS.

Nyttige linker

For andre kliniske skåringsverktøy, se også Helsebibliotekets sider om Psykisk helse

 

 

 


 

 

Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?