Helsenorge

Om NKPS

Nasjonal kompetansetjenesten for psykososmatiske tilstander hos  barn og unge ble etablert i  januar 2014 etter godkjenning fra Helse og omsorgsdepartementet. Tjenesten springer ut fra og er organisert under Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Det er ansatt en barne- og ungdomspsykiater i 100% stilling, en psykologspesialist i 50% stilling og en koordinator i 50% stilling.
Det er etablert en nasjonal referansegruppe som skal påse at tjenesten drives i tråd med forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og befolkningen. Referansegruppen har representasjon fra alle helseregioner og en brukerrepresentant. 

Kontaktinformasjon til de ansatte:

 

Helene Helgeland - Leder - Barne og ungdomspsykiater, Phd.  helene.helgeland@ous-hf.no

Andrea Rellsve - Sekretær  silrel@ous-hf.no

Oppmøtested

Hovedinngang til høyre fra snuplassen i front, inngang til Kvinne/Barn til venstre.
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20 (Kart)
0372 Oslo
Telefon 23 74 49 40 
Sentralbord 915 02 770 , 23 07 00 00
Fant du det du lette etter?