HELSENORGE

Om NKPS

Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge ble etablert i januar 2014, etter godkjenning fra Helse og omsorgsdepartementet. Tjenesten springer ut fra og er organisert under Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus.

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt. Det er ansatt en barne- og ungdomspsykiater i 100 prosent stilling.

Det er etablert en nasjonal referansegruppe som skal påse at tjenesten drives i tråd med forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig både for helsetjenesten og befolkningen. Referansegruppen har representasjon fra alle helseregioner og en brukerrepresentant. 

K​ontaktinformasjon til ​​​de ansatte

Helene Helgeland (leder og barne og ungdomspsykiater og ph.d.): helene.helgeland@ous-hf.no.

Oppmøte​​sted​​​

Rikshospitalet, inngang til Kvinne/Barn, Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus.

Besøksadre​​sse

0372 Oslo
Telefon 23 74 49 40 
Sentralbord 91 50 27 70 og 23 07 00 00.
Fant du det du lette etter?