HELSENORGE

Kontaktinformasjon for henvisning av pasienter

​Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom har ingen pasientbehandlingsansvar. Pasientene kan henvises til

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet

Sarkomgruppen ønsker å være tilgjengelig for helsepersonell, pasienter og pårørende.
 
Det er alltid en vakthavende ortoped ved avdeling for kreftortopedi tilgjengelig via sentralbordet ved behov for rask assistanse.

Sentralbordet på Radiumhospitalet: 22 93 40 00

Pasientkoordinatorer:
Henriette Lillebø Sjåstad – 22 93 57 40
Synnøve Granlien - 22 93 58 52

Kreftsykepleier på poliklinikken:
Synnøve Granlien: 22 93 40 00

HENVISNING AV PASIENTER

Adresse for henvisninger:
Oslo universitetssykehus
Sarkomgruppen på Radiumhospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fax nummer for henvisninger:
Ved behov for rask assistanse kan henvisningene faxes til 22 93 59 44
Henvisende lege må først ringe vakthavende ortoped (22 93 40 00) å varsle om henvisning samt gi opplysninger om pasientens personalia. Uten forutganede telefon er det fare for at henvisningen ikke fanges opp.

Elektronisk henvisning:
Fastleger kan henvise pasienter elektronisk.

HENVISNING TIL ORTOPED: velg Ortopedisk kirurgi og skriv "Til sarkomgruppen" i henvisningsteksten.

HENVISNING TIL GASTROKIRURG: velg Gastroenterologisk kirurgi og skriv Til Sarkomgruppen i henvisningsteksten

HENVISNING TIL ONKOLOG: velg  Onkologi og skriv Til sarkomgruppen i henvisningsteksten

Sentral henvisningsmottak har en hjelpetelefon og en god nettside.

Henvisning til cytologisk prøve ved Avd. for Patologi Radiumhospitalet:
Almennpraktiker kan ringe direkte til ekspedisjon 22 78 24 00 og avtale tid, sende med pasienten et henvisningsskriv som inneholder klinisk problemstilling og relevant klinisk informasjon.​

Ved Intern henvisning innen OUS
benytt arbeidsgruppen ORA Kreftortopedi Henvisning

Fant du det du lette etter?