HELSENORGE

Kontaktinformasjon for henvisning av pasienter

​Nasjonal kompetansetjeneste for sarkom har ingen pasientbehandlingsansvar. Pasientene kan henvises til

Sarkomgruppen på Radiumhospitalet

Sarkomgruppen ønsker å være tilgjengelig for helsepersonell, pasienter og pårørende.
 
Det er alltid en vakthavende ortoped ved avdeling for kreftortopedi tilgjengelig via sentralbordet ved behov for rask assistanse.

Sentralbordet på Radiumhospitalet: 22 93 40 00

Pasientkoordinatorer:
Henriette Lillebø Sjåstad – 22 93 58 46
Synnøve Granlien - 22 93 58 52

Kreftsykepleier på poliklinikken:
Synnøve Granlien: 22 93 40 00

HENVISNING AV PASIENTER

Adresse for henvisninger:
Oslo universitetssykehus
Sarkomgruppen på Radiumhospitalet
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fax nummer for henvisninger:
Ved behov for rask assistanse kan henvisningene faxes til 22 93 59 44
Henvisende lege må først ringe vakthavende ortoped (22 93 40 00) å varsle om henvisning samt gi opplysninger om pasientens personalia. Uten forutganede telefon er det fare for at henvisningen ikke fanges opp.

Elektronisk henvisning:
Fastleger kan henvise pasienter elektronisk.

HENVISNING TIL ORTOPED: velg Ortopedisk kirurgi og skriv Til sarkomgruppen i henvisningsteksten.

HENVISNING TIL GASTROKIRURG: velg Gastroenterologisk kirurgi og skriv Til Sarkomgruppen i henvisningsteksten

HENVISNING TIL ONKOLOG: velg  Onkologi og skriv Til sarkomgruppen i henvisningsteksten

Sentral henvisningsmottak har en hjelpetelefon og en god nettside.

Henvisning til cytologisk prøve ved Avd. for Patologi Radiumhospitalet:
Almennpraktiker kan ringe direkte til ekspedisjon 22 78 24 00 og avtale tid, sende med pasienten et henvisningsskriv som inneholder klinisk problemstilling og relevant klinisk informasjon.

Ved Intern henvisning innen OUS
benytt arbeidsgruppen ORA Kreftortopedi Henvisning

Fant du det du lette etter?