Kvalitetsregister

​Nasjonalt kvalitetsregister for sarkom

Nasjonal kompetansetjeneste for sarkomer legger ned betydelig arbeid i et nasjonalt kvalitetsregister.  

Arbeidet med Sarkomregister i Kreftregisteret startet i 2015. Det ble dannet en arbeidsgruppe som jobbet med kravspesifikasjon til registeret. Alle helseforetak og alle relevante medisinske spesialiteter var representert i arbeidsgruppen.

Kravspesifikasjon for Sarkomregister ble vedtatt på referansegruppemøte 29.02 (PDF)

  • Meldingsutvikling for Sarkomregister i Kreftregisteret startet i 2017.
  • Kvalitetsregisteret ble åpent for registrering i januar 2019.
  • Den første rapporten er planlagt å komme ut høsten 2020.

Internt kvalitetsregister for sarkom på Radiumhospitalet

Internt kvalitetsregister for sarkom på Radiumhospitalet har eksistert siden 1980-tallet. Modernisering og drift av kvalitetsregisteret har vært en viktig oppgave for kompetansetjenesten.

Nasjonale kompetansetjeneste for sarkom utgir årsrapporter basert på dette interne kvalitetsregisteret, SarkomKremt.Fant du det du lette etter?