Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner

(NKSOI)

Vi jobber med å formidle kunnskap og erfaring om seksuelt overførbare infeksjoner samt smitteforebygging til helsepersonell og organisasjoner som treffer personer i risiko for smitte.

Nyheter fra oss