Olafiaklinikken

Kompetansetjenesten bygger en stor del av kunnskapen om seksuelt overførbare infeksjoner på erfaringer gjort ved Olafiaklinkken som er en spesialist-helsetjeneste innenfor Oslo universitetssykehus.