Vårbilde

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Seksjon for seneffekter

Følg oss på Facebook
  ​

Facebook

AKTUELT

 • KURS - FATIGUE

  For deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende.

 • Rosa sløyfe-aksjonen 2018

  Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, ved seksjonsleder Cecilie Kiserud, mottok i dag midler fra Rosa sløyfe-aksjonen 2018

 • Seneffekter

  På Sykepleien.no ble det nylig publisert flere artikler som omhandler seneffekter. Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling bidrar her med to artikler.

 • Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere

  Kronisk tretthet kan påvirke funksjonsevne negativt, sosial yteevne og arbeidsevne, og kan føre til betydelig redusert livskvalitet. Det er nylig publisert en artikkel om Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere i Tidsskriftet den norske legeforening.

 • Mer kunnskap om livet etter kreft

  Bare 40 prosent av overlevere etter barnekreft sier de har mottatt informasjon om seneffekter. Åtte av ti har savnet å høre mer om seneffekter som følge av kreft og kreftbehandling.

Fant du det du lette etter?