Vårbilde

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Seksjon for seneffekter

Følg oss på Facebook
  ​

Facebook

AKTUELT

 • Seneffekter og rehabilitering

  Anbefalt kurs for leger i spesialisering i onkologi.

 • Seneffekter

  På Sykepleien.no ble det nylig publisert flere artikler som omhandler seneffekter. Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling bidrar her med to artikler.

 • ECRS konferanse i København

  Deltagelse ved European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium i København 10-11. september 2018

 • Rosa sløyfe-aksjonen

  Overlege/postdoktor Kristin V. Reinertsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter var en av forskerne som fikk midler fra Rosa sløyfe aksjonen 2017

 • Fatigue - Kurstilbud våren 2019

  Studier viser at fatigue/økt trettbarhet er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling.

 • Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere

  Kronisk tretthet kan påvirke funksjonsevne negativt, sosial yteevne og arbeidsevne, og kan føre til betydelig redusert livskvalitet. Det er nylig publisert en artikkel om Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere i Tidsskriftet den norske legeforening.

 • Mer kunnskap om livet etter kreft

  Bare 40 prosent av overlevere etter barnekreft sier de har mottatt informasjon om seneffekter. Åtte av ti har savnet å høre mer om seneffekter som følge av kreft og kreftbehandling.

 • Seneffekter etter kreft - Faglige råd

  Som en oppfølging av Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 «Sammen – mot kreft» har Helsedirektoratet utarbeidet en rapport med faglige råd og anbefalinger knyttet til seneffekter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.