Vårbilde

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling

Seksjon for seneffekter

Følg oss på Facebook
  ​

Facebook

AKTUELT

 • Temamøte om seneffekter for helsepersonell

  Åpent møte for helsepersonell om utfordringer i møte med pasienter med seneffekter

 • Lev best mulig med seneffekter etter kreftbehandling

  Velkommen til kurs på Radiumhospitalet. Kurset er ment for pasienter og pårørende, uavhengig av diagnose.

 • Seneffekter

  På Sykepleien.no ble det nylig publisert flere artikler som omhandler seneffekter. Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling bidrar her med to artikler.

 • Rosa sløyfe-aksjonen

  Overlege/postdoktor Kristin V. Reinertsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter var en av forskerne som fikk midler fra Rosa sløyfe aksjonen 2017

 • Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere

  Kronisk tretthet kan påvirke funksjonsevne negativt, sosial yteevne og arbeidsevne, og kan føre til betydelig redusert livskvalitet. Det er nylig publisert en artikkel om Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere i Tidsskriftet den norske legeforening.

 • Mer kunnskap om livet etter kreft

  Bare 40 prosent av overlevere etter barnekreft sier de har mottatt informasjon om seneffekter. Åtte av ti har savnet å høre mer om seneffekter som følge av kreft og kreftbehandling.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.