Vårbilde

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling


Følg oss på Facebook
  ​

Facebook

AKTUELT

 • Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere

  Kronisk tretthet kan påvirke funksjonsevne negativt, sosial yteevne og arbeidsevne, og kan føre til betydelig redusert livskvalitet. Det er nylig publisert en artikkel om Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere i Tidsskriftet den norske legeforening.

 • Kurstilbud - Livsstil etter kreft

  Velkommen til deltakelse i et gruppebasert rehabiliteringsprogram over 6 uker ved Vardesenteret og Pusterommet på Radiumhospitalet.

 • Mer kunnskap om livet etter kreft

  Bare 40 prosent av overlevere etter barnekreft sier de har mottatt informasjon om seneffekter. Åtte av ti har savnet å høre mer om seneffekter som følge av kreft og kreftbehandling.

 • Seneffekter etter kreft - Faglige råd

  Som en oppfølging av Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 «Sammen – mot kreft» har Helsedirektoratet utarbeidet en rapport med faglige råd og anbefalinger knyttet til seneffekter.

 • Temamøte om seneffekter etter kreftbehandling - høsten 2017

  Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling ønsker sammen med Kreftforeningen å rette oppmerksomheten mot dette temaet og vil derfor i løpet av våren 2017 arrangere åpne temamøter for pasienter og pårørende rundt om i landet.