Konferansemidler sjeldne diagnoser

- slik søker du støtte

Slik søker du om konferanse og møter til sjeldne diagnoser som ikke har noe tilbud i dag.

Søk støtte til konferanser på sjeldenfeltet!
Søknadsfrist og hvem som kan søke står i retningslinjen.

​Sett deg inn i retningslinjene, og søk elektronisk. Alle søkere må følge retningslinjene og søke elektronisk. Ordningen forvaltes av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Søknadsfrist og retningslinjer

Midler til fagseminar, konferanser og lignende

Her finner du retningslinjer for tildeling av støtte til fagseminar, konferanser og lignende ved sjeldne diagnoser. Søknadsskjema og retningslinjer oppdateres årlig.

Søknadsfrist for fagseminar, konferanser og lignende for høsten 2020 er 1. august 2020. Søk elektronisk her.

Neste søknadsfrist er 1. august 2020, med de samme retningslinjene. Vi åpner for søknader i løpet av juni 2020:

Retningslinjer for konferansemidler (pdf)Retningslinjer for konferansemidler (word)

Retningslinjer for konferansemidler (odt)


Spørsmål?

Kontakt oss på sjeldne-diagnoser@ous-hf.no / tlf 800 41 710. Vi som svarer deg arbeider på fellesenheten til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

 

Søk elektronisk

Søknad om midler til å arrangere fagseminar, konferanser og lignende som finner sted høsten 2020 ved sjeldne diagnoser sendes inn på nettskjema (frist 1. august 2020)

 

Innvilgede søknader

2020 - vår

Prosjektstøtte: 3.565.459,-. (Prosjektene er skilt ut på egen nettside fra 2020).
Konferansestøtte: (kommer).
Søknadsfristen for prosjektmidler til 2020 var 15. oktober 2019, og det kom 14 søknader. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2020:

 • (kommer)

2019

Prosjektstøtte: 5.007.991,-.
Konferansestøtte: (kommer).
Sjelden.no er ute av tilskuddsordningen og er i fast drift som "team digital læring" i tjenesten fra
01.01.2019.

Søknadsfristen for prosjektmidler til 2019 var 15. oktober 2018, og det kom 33 søknader. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2019:

 • (kommer)

2018

Prosjektstøtte: 4.973.566,-
Konferansestøtte: 180.000,-
Sjelden.no: 3.300.000,-

Søknadsfristen for midler til 2018 var 15. oktober 2017, og det kom inn 25 søknader. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2018:

 • Utvidet fagdag i Oslo 13. november 2018 om humangenetikk. Bevilget 50.000,- til Norsk interessegruppe for genetiske veiledere (NGV). Søker: Marte Høvik Hammersland ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - Haukeland universitetssjukehus.
 • Inntil 60.000,- er bevilget til ulike fagmøter og nettverksmøter knyttet til sjeldne nevromuskulære tilstander, også diagnoser uten tilbud i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Bevilget til NMK-samarbeidet og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander - Oslo universitetssykehus, ved Kristin Ørstavik.
 • Fagkonferanse for den randomiserte, kontrollerte delen av "Søskenprosjektet", 18.-19. juni 2018. Bevilget 70.000,- til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, ved Krister Fjermestad.

2017

Prosjektstøtte: 4.949.064,-
Konferansestøtte: 49.014,-
Sjelden.no: 3.300.000,-)

Søknadsfristen for midler til 2017 var 15. oktober 2016, og det kom inn 16 søknader. En relevant, innvilget søknad om konferanser/kurs/møter i 2017:

 • Internasjonal workshop for fysio- og ergoterapeuter i forbindelse med OiOslo2017. Bevilget: 49.014,- Søker: Ingunn Westerheim, OIOslo2017.

2016

Det ble til sammen bevilget 4.368.765,- dette året. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2016:

 • Mini-syndromdiagnostikkmøte 2016. Søker: Helse Bergen HF v/ Siren Berland. Bevilget: 37.000,-
 • "Nevromusk" og nettverkssamling for aktuelle fysioterapeuter. Søker: Unn v/ Irene Lund, NMK. Bevilget: 200.000,-
 • The Third Scandinavian Skeletal Dysplasia Workshop 2016. Søker: OUS v/Cecilie F. Rustad. Bevilget: 105.000,-
 • Syndromdiagnostikkmøtet - Karen Helene Ørstavik’s Dysmorphology Meeting, 2016 Søker: Trine Prescott/ OUS. Bevilget: 191.900,-

2015

Det ble til sammen bevilget 3.267.500,- dette året. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2015:

 • Syndromdiagnostikkmøtet 2015. Søker: OUS v/ Trine Prescott. Bevilget: 190.000,-
 • Mini-syndromdiagnostikkmøte. Søker: Helse Bergen HF v/ Siren Berland. Bevilget: 30.000,-
 • Sjeldendagen 2015. Søker: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Bevilget: 200.000,- (Tatt ut av ordningen året etter, tas heretter fra faste driftsmidler i fellesenhet).

2014

Det ble til sammen bevilget 764.500,- dette året. Noen relevante, innvilgede søknader om konferanser/kurs/møter i 2014:

 • Syndromdiagnostikkmøtet 2014. Søker: OUS v/Trine Prescott. Bevilget: 198.500,-
 • Diagnostikkmøte for genetiske bindevevssykdommer. Søker: OUS v/Benedicte Paus. Bevilget: 66.000,-
Fant du det du lette etter?