HELSENORGE
Send søknad for 2024

Søknadsportalen for midler til forskning på sjeldne diagnoser er åpen

Forskning på sjeldne diagnoser kan lett bli forbigått i standard søknadsprosedyrer. Likevel er slik forskning avgjørende for kompetanseutvikling, kunnskapsspredning og utvikling av nye tjenester. Søk om midler for 2024 nå.

Liten jente sitter på fanget til en kvinnelig lege. Jenta leker med et rødt hjerte og ler.


–NKSD har forvaltet denne ordningen i 10 år. Resultatene er gode og mange, sier leder for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser Stein Are Aksnes.  

Det er beskrevet mellom 6- 8000 sjeldne diagnoser i verden i dag. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) har siden 2014 arbeidet for å fremme kunnskap om sjeldne diagnoser gjennom tilskuddsordningen for kompetansehevende tiltak innen sjeldenfeltet. Målet med ordningen er å fremme og styrke kunnskapen om sjeldne diagnoser gjennom støtte til forskning, kunnskapsdeling og samarbeid på feltet. 

Prosjektmidlene som lyses ut for 2024 har en totalramme på 7 millioner kroner, en million mer enn året før. Muligheten for enkeltbevilgninger er opp til en million kroner. 

Siden opprettelsen i 2014 har tilskuddsordningen blitt svært populær, og ført til mange viktige samarbeid mellom forskere i og utenfor tjenesten.  

Alle forskningsmiljøer som fokuserer på sjeldne diagnoser, er velkomne til å søke. Er du i tvil om en diagnose er regnet som sjelden? Slå opp i diagnoselisten på vår kunnskapsportal Sjelden.no. Det er også mulig å ringe Sjeldentelefonen 800 41 710. 

–Søkere utenfor tjenesten skal samarbeide med sentrene i planlegging og gjennomføring av prosjektene. Vi har mange eksempler på at dette gir gode resultat, sier Aksnes.

Portrett Stein Are Aksnes, NKSD

Stein Are Aksnes, leder for Nasjonal komptansetjeneste for sjeldne diagnoser

Basalforskning eller fullfinansiering av doktorgrader er ikke dekket av ordningen.

Søkere oppfordres sterkt til å setter seg godt inn i retningslinjene for tildeling av prosjektmidler før innsending, for å unngå at søknaden blir avvist på grunn av formaliteter.  

Informasjon og søknadsskjema 

Fristen for innlevering av søknad er søndag, 15. oktober 2023 kl. 23:59. Merk at søknadsskjemaet stenger automatisk ved fristens utløp. 


 ​