HELSENORGE
Tjenestens arbeid og oppgaver

Strategi

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers oppgave er gitt av myndighetene i forskrift og veileder. Den første norske strategien for sjeldne diagnoser ble lansert i september 2021.

Illustrasjon

NKSDs Strategi 2022 -

NKSDs strategi skal videreføre sentrale aktiviteter og ivareta oppgaver i henhold til forskrift 1706 m/ veileder4. Samtidig skal den også understøtte tiltakene i Sjeldenstrategien. NKSDs strategi legger til grunn samme disposisjon som Sjeldenstrategien og fokuserer på våre bidrag til oppnåelse av Sjeldenstrategiens fem overordnede mål. Sjeldenstrategien er ikke et oppdragsdokument for NKSD, og tjenestens rolle og bidrag vil være ulike for de fem overordnede målene i strategien.​

NKSD strategi

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser 

Regjerningens strategi beskriver føringer for tjenestens rolle og virksomhet. Dokumentet gir en situasjonsbeskrivelse av dagens situasjon og peker ut retningen for veien videre.

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Kompetansetjenestens oppdrag​

Fant du det du lette etter?