HELSENORGE
Tjenestens arbeid og oppgaver

Strategi

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers oppgave er gitt av myndighetene i forskrift og veileder. Den første norske strategien for sjeldne diagnoser ble lansert i september 2021.

Illustrasjon

Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser beskriver Regjeringens føringer for tjenestens rolle og virksomhet. Dokumentet gir en situasjonsbeskrivelse av dagens situasjon og peker ut retningen for veien videre.

Les Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser

Les kompetansetjenestenes oppdrag på Regjeringen.no

NKSDs Strategi 2022 -

 Les NKSDs nåværende strategi.

NKSDs Strategi 2017 - 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnosers strategi gjelder i fem år, 2017 - 2021, og ble vedtatt 19. desember 2016.


Pdf-versjon som kan lastes ned, leses på skjerm eller skrives ut

Versjon eHåndbok på Oslo universitetssykehus (nett)Versjon eHåndbok på Oslo universitetssykehus (pdf)

 

Fant du det du lette etter?