HELSENORGE

Kvalitetsverktøy

Kvalitetsverktøy for kompetansetjenesten for solide svulster hos barn

  • Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft, etablert 2012. (Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister)
  • Nasjonal handlingsprogram for kreft hos barn, 2014. (Nasjonal retningslinje)
  • Pakkeforløp for kreft hos barn, 2015 (Nasjonal henvisningsrutine)
  • Nasjonalt snittarkiv (patologi) for solide svulster hos barn, 2001 (Biobank)
  • Barnelegeforeningens akuttveileder, 1998, med div. revisjoner. Kapittel om barnekreft (Nasjonal retningslinje)
  • Barnelegeforeningens generelle veileder, 2006, med revisjoner. Kapittel om barnekreft (Nasjonal retningslinje)
  • KSSB kompetansespredningsplan, fornyes årlig

Nasjonal biobank for barnekreft, etablert i 2019 (Biobank)

Fant du det du lette etter?