HELSENORGE

Pakkeforløp kreft hos barn

​Pakkeforløp for kreft skal ”bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp”. Videre er målet å bedre samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, mellom helseforetakene og internt i det enkelte foretak.

Det er utarbeidet et hoveddokument for pakkeforløpet ”kreft hos barn” og 4 diagnoseveiledere (for leukemi, lymfekreft på halsen, hjernesvulster og kreftsvulster andre steder i kroppen). Linker til dokumentene nederst på denne siden! Dersom det er ”mistanke om kreft” (definisjon se diagnoseveilederne. Veilederene står listet opp under) vil barnet bli henvist til den lokale barneavdelingen for videre utredning. Dersom utredningen konkluderer med at det foreligger ”begrunnet mistanke om kreft” (definisjon se diagnoseveilederne) henvises pasienten umiddelbart til ett av de 4 barnekreftsentrene (OUS, Haukeland, St. Olav og UNN). Når henvisningen mottas (vanligvis per telefon) startes pakkeforløpet.

Det er definert veiledende forløpstider fra start pakkeforløp til oppstart utredning, fra start utredning til diagnosesetting, fra diagnose til oppstart av behandling og en total forløpstid fra start pakkeforløp til start behandling. Forløpstidene er ikke en pasientrettighet men veiledende, og avdelingene vil bli målt på dette.

Pakkeforløpet ”kreft hos barn” ble startet 1.9.2015 som en innkjøringsperiode og startet for fullt fra 1.1.2016.

Her kan du lese om "Pakkeforløp for kreft hos barn".​

Diagnoseveileder leukemi hos barn
Diagnoseveileder CNS-svulster hos barn
Diagnoseveileder lymfekreft på halsen hos barn
Diagnoseveileder kreft i thoraks, abdomen og ekstremiteter hos barn

Fant du det du lette etter?