HELSENORGE

Referansegruppen

Referansegruppen har veiledende funksjon.

Oppgaver og sammensetning

Faglige referansegrupper skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med tilhørende veileder.

Referansegruppen har veiledende funksjon.

H​​ovedoppgavene

  • Bidra til at oppdatert informasjon til brukere i hele landet (enkeltpasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, HF, fagmiljø) er elektronisk tilgjengelig.
  • Tilrettelegging for kliniske studier.
  • Tilrettelegging for pasientregistre knyttet til forskning eller kvalitetskontroll.
  • Fange opp problemer og svakheter ved tjenestens funksjon slik det oppleves i landet som helhet. Basert på dette bringe inn krav og ønsker til kompetansetjenesten.

Fant du det du lette etter?