HELSENORGE

Revidert nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring

Helsedirektoratet har nylig lansert revidert faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring. Det anbefales ett nytt verktøy (MST) til å vurdere risiko for underernæring.