HELSENORGE

Autismedagen 2023

2. april er FN-dagen for bevissthet rundt autisme. I år er temaet «Mot en nevro-inkluderende verden for alle». Få med deg disse fine webinarene om autisme og psykisk helse.

Hender holder en sløyfe med puslespillmønster i sterke farger

​Verdens autismedag markeres hvert år over hele verden, i hele april. Dagen og måneden skal skape bevissthet rundt personer med autismespekterdiagnose og de daglige utfordringene de lever med. Målet er å øke kunnskap og drive holdningsskapende opplysningsarbeid, få rett hjelp til rett tid, hindre stigmatisering og diskriminering​.

I anledning dagen tilbyr Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse to av våre webinarer som har temaet autisme.

Sissel Berge Helverschou (psykologspesialist/PhD, NevSom) forteller om forskjellige kartleggingsverktøy for symptomer på psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming og autisme. 

 


Trine Lise Bakken (fag- og forskningsleder, NKUP) gir tips om hvordan en kan samhandle med en person med autisme.

 


T​ilbake til NKUPs forside​