HELSENORGE

Om pasientgruppen

Målgruppen for NKUP er personer over 16 år med utviklingshemming og psykisk lidelse, samt personer med autismespekterforstyrrelser og funksjonsnivå tilsvarende utviklingshemming og psykisk lidelse.

Verdens helseorganisasjon viser til at 1-3 prosent av befolkningen har utviklingshemming. Norsk forskning tilsier imidlertid at omtrent en halv prosent av befolkningen blir diagnostisert med utviklingshemming. Gruppen er sammensatt og omfatter personer med alvorlig, moderat og lett utviklingshemming. Det er dokumentert høyere forekomst av psykisk lidelse i denne gruppen enn i den generelle befolkningen. Personer som har både utviklingshemming og autisme har trolig enda større sårbarhet for å utvikle psykisk lidelse.

Utfordringer ved utredning

Personer med utviklingshemming/autisme kan utvikle alle former for psykisk lidelse. Graden av forståelsesvansker, kommunikasjonsvansker og andre utfordringer i hverdagen vil ha betydning for hvordan den psykiske lidelsen kommer til uttrykk. I noen tilfeller kan hverdagsvansker som er en direkte konsekvens av grunntilstanden ha en form som minner om psykisk lidelse. Andre ganger kan psykisk lidelse kamufleres av de grunnleggende vanskene. Utredning krever derfor kunnskap om ulike grader av utviklingshemming, individuell funksjonsprofil og personens kommunikasjonsstil.

Symptomer og utredning

Symptomer på psykisk lidelse varierer med evne- og utviklingsnivå. Utredning innebærer en bred anamnese, diagnostisering ved bruk av strukturerte verktøy, somatisk undersøkelse og en grundig funksjonskartlegging. Det finnes screening- og utredningsverktøy som er utviklet spesielt for personer med utviklingshemming. Man kan også bruke kartleggings- og utredningsverktøy utviklet for personer i den generelle befolkningen hvis de tilpasses individuelt. For eksempel kan selvrapporteringsverktøy brukes som intervju. Diagnostisering kan være komplisert og krever samarbeid mellom familie, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

The European guideline on the assessment and diagnosis of psychiatric disorders in adults with intellectual disabilities

Tilbake til NKUP
Fant du det du lette etter?