Samarbeidspartnere

NKUP har en rekke samarbeidspartnere, blant annet interesse- og brukerorganisasjoner og andre nasjonale kompetansetjenester som har ansvar for pasienter og tiltak som grenser opp mot kompetanetjenestens ansvar.

​NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NAKUs hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for personer med utviklingshemming.

https://naku.no/

Stilftelsen SOR

Stiftelsen SOR arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill, med særlig fokus på holdningsarbeid og bevisstgjøring om utfordringer og utviklingsmuligheter. Stiftelsen arbeider for å fremme utviklingshemmedes rettigheter gjennom samvirke med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner.

https://stiftelsensor.no/

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har kompetansesenteransvar for nevroutviklingsforstyrrelsene autismespekterdiagnoser og Tourettes syndrom, samt hypersomniene idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

https://oslo-universitetssykehus/Nevsom

Autismeforeningen

Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterdiagnose, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte.

https://autismeforeningen.no/

NFU, Norsk Forbund for utviklingshemmede

NFU er en viktig pådriver for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming. Forbundet er også en viktig høringsinstans i alle saker som berører mennesker med utviklingshemning, nasjonalt og internasjonalt.

http://www.nfunorge.org/Om-NFU/

 


Tilbake til NKUPFant du det du lette etter?