GLUT1-mangelsykdom

GLUT1-mangelsykdom (glukosetransportprotein type 1-mangel) er en sjelden genetisk sykdom. Transporten av sukker til hjernen er mangelfull, og hjernen får for lite energi.

Diagnosefolder

GLUT1-mangelsykdom - anbefalt oppfølging og behandling

Siden er under utvikling. Mer tekst kommer