HELSENORGE

GLUT1-mangelsykdom

GLUT1-mangelsykdom (glukosetransportprotein type 1-mangelsykdom) er en sjelden, genetisk sykdom. Transport av sukker til hjernen er mangelfull, og hjernen får for lite energi.

gutt som spiser agurk
Illustrasjonsfoto Shutterstock

Hva er GLUT1-mangelsykdom?

Dette finner du svar på i Teksten er levert av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

 gutt som spiser agurk   GLUT1-mangelsykdom - diagnosebeskrivelse (pdf)

diverse grønnsaker     Glut 1- mangelsykdom - informasjonsplakat (pdf)

bilde av informasjonsplakat   Glut1-mangelsykdom - informasjonsskriv på tur (pdf)

Vil du lese mer?

Behandling med ketogen diett

Om behandling med ketogen diett

Fagartikler

Glukosetransportprotein type 1-mangel Oversiktsartikkel fra Tidsskr Nor Legeforen nr 131 2011

Diettbehandling av epilepsi Tidsskr Nor Legeforen, sept. 2017, DOI: 10.4045/tidsskr.16.0486

GLUT1-deficiency syndrome: Report of a four-generation Norwegian family with a mild phenotype Epilepsy & Behavior, Volume 70, Part A, May 2017, Pages 1-4 doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.02.016

Does ketogenic diet improve cognitive function in patients with GLUT1-DS? A 6- to 17-month follow-up study Epilepsy & Behavior October 2014; 39, 111-115

Occurrence of GLUT1 deficiency syndrome in patients treated with ketogenic diet Epilepsy & Behavior March 2014; 32, 76-78

Good outcome in patients with early dietary treatment of GLUT-1 deficiency syndrome: results from a retrospective Norwegian study Developmental Medicine & Child Neurology Volume 55, Issue 5 May 2013 Pages 440–447

Fant du det du lette etter?