Tuberøs sklerose

Tuberøs sklerose er en sjelden, genetisk sykdom, som kjennetegnes ved at det dannes svulster i flere organer. Svulstene er i seg selv ufarlige, men fortrenger normalt vev slik at organet likevel kan bli skadelidende. Sykdommen kalles både tuberøs sklerose (TS) og tuberøs sklerose kompleks (TSC).

Diagnosefolder  

Tuberøs sklerose kompleks 

Fagartikler

Diettbehandling av epilepsi Tidsskr Nor Legeforen, sept. 2017, DOI: 10.4045/tidsskr.16.0486

Prevalence of Renal Angiomyolipomas and Spontaneous Bleeding Related to Angiomyolipomas in Tuberous Sclerosis Complex Patients in France and Norway—a Questionnaire Study Urology, Volume 104, June 2017, Pages 70-76 doi.org/10.1016/j.urology.2017.02.023 (open access)

The Role of mTOR Inhibitors in the Treatment of Patients with Tuberous Sclerosis Complex: Evidence-based and Expert Opinions Drugs. 2016 Apr;76(5):551-65. doi: 10.1007/s40265-016-0552-9

Tuberøs sklerose kompleks - oversiktsartikkel Tidsskr Nor Lægeforen nr 7 2007;127: 870-3

Tuberøs sklerose kompleks (TSC) - en utfordring for barnelegen Paidos 2010;28(3):86-90

Filmer

Philips historie (kort film) Philip har en lillesøster med tuberøs sklerose

Ginas historie (kort film) Hun har en datter med tuberøs sklerose

Aktuelle saker

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.