HELSENORGE

Tuberøs sklerose

Tuberøs sklerose kompleks er en sjelden, genetisk sykdom som kjennetegnes av at det dannes svulster i flere organer. Svulstene er for det meste godartrede, men kan påvirke organes funksjon og gi symptomer og komplikasjoner. Sykdommen kalles både tuberøs sklerose kompleks (TSC) og kun tuberøs sklerose (TS).

​Hva er tuberøs sklerose?

Dette finner du svar på i

diagnosebeskrivelsen på helsenorge.no

Teksten er levert av Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

I dette nettkurset, som retter seg mot helse- eller opplæringssektoren og andre som jobber med personer med diagnosen, får du grunnleggende informasjon diagnosen tuberøs sklerose (TS).

I kurset blir du presentert for medisinsk informasjon om diagnosen, vanlige tilleggsvansker og epilepsi som er veldig vanlig ved TS. Kurset gir deg også kjennskap til ulike former for behandling, inkludert behandling med mTor-hemmer.​


Diagnosefolder  

Tuberøs sklerose kompleks 

Fagartikler

Diettbehandling av epilepsi Tidsskr Nor Legeforen, sept. 2017, DOI: 10.4045/tidsskr.16.0486

Prevalence of Renal Angiomyolipomas and Spontaneous Bleeding Related to Angiomyolipomas in Tuberous Sclerosis Complex Patients in France and Norway—a Questionnaire Study Urology, Volume 104, June 2017, Pages 70-76 doi.org/10.1016/j.urology.2017.02.023 (open access)

The Role of mTOR Inhibitors in the Treatment of Patients with Tuberous Sclerosis Complex: Evidence-based and Expert Opinions Drugs. 2016 Apr;76(5):551-65. doi: 10.1007/s40265-016-0552-9

Tuberøs sklerose kompleks - oversiktsartikkel Tidsskr Nor Lægeforen nr 7 2007;127: 870-3

Tuberøs sklerose kompleks (TSC) - en utfordring for barnelegen Paidos 2010;28(3):86-90

Filmer

Philips historie (kort film) Philip har en lillesøster med tuberøs sklerose

Ginas historie (kort film) Hun har en datter med tuberøs skleroseRelevante artikler

Fant du det du lette etter?