HELSENORGE

Tilleggsvansker - ressursside

Her har vi samlet relevante nettsider, filmer og e-læringer med kvalitetssikret stoff om ADHD, autisme og utviklingshemming.
Illustrasjonsfoto Shutterstock

​ADHD

Nettsider

Helsenorge.no – om ADHD – helsenorge.no leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettstedet er etablert av helsemyndighetene.  

Helsedirektoratet – ADHD Nasjonal faglig retningslinje

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Regionale fagenheter – hver helseregion har kompetansesenteransvar for ADHD:

Statped – et landsdekkende støttesystem for spesialpedagogikk. Innehar spesialkompetanse på en rekke områder, deriblant ADHD.

ADHD Norge – brukerorganisasjon. Her finner du relevante artikler, filmer og brosjyremateriell. Brosjyremateriell finnes på flere språk. ADHD Norge har egen YouTube-kanal


 

Filmer

Tilrettelegging for elever med ADHD - 7 videoer som alle lærere bør se. Filmene er laget i 2015 i samarbeid med ADHD Norge og Bravissimo AS. Filmene skal gi praktiske råd og tips om hvordan og hvorfor tilrettelegge for elever med ADHD. Det er fokus på hva vi vet fungerer og de gode tiltakene vises frem (hentet fra Nettportalen for psykisk helse, hjelp til hjelp)

 

Filmer for barn og unge

Eva har ADHD – hun synes det er vanskelig å snakke om det. Megafon blir med når hun skal fortelle det til hele klassen. NRK.no

ADHD – Sånn er jeg, og sånn er det  - Martin er 11 år og har ADHD. Han har masse energi i kroppen, og derfor er det mye som er vanskelig på skolen. Å sitte lenge stille ved en pult, er nesten umulig. Men Martin elsker å lære og en dag i uka får Martin være på bondegård, og lære uten pult og klasserom. NRK Super.

Matilde har ADHD - Sånn er jeg, og sånn er det - Matilde liker å ha noe å gjøre - hele tiden - alltid. Det er fordi hun har ADHD. ADHD gjør at det er vanskelig å konsentrere seg. Matilde blir lett både rastløs, sint og lei seg, særlig hvis det er mange mennesker rundt henne. (hentet fra Bufdir)

 

E-læringskurs

E-læringskurs - for foresatte til barn med ADHD - fra ADHD Norge.

Barn og ungdom med ADHD – fra Kompetansebroen.


 

Autisme

Nettsider

Helsenorge.no – om autisme – helsenorge.no leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggerne i Norge. Nettstedet er etablert av helsemyndighetene.

NevSom  – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.


Regionale fagenheter i helseregionene:

Statped – et landsdekkende støttesystem for spesialpedagogikk. Innehar spesialkompetanse på en rekke områder deriblant autisme

Autismeforeningen – brukerorganisasjon. Her finner du relevante filmer, artikler og informasjonsmateriell innen autismespekteret (ASD)

Fagrapport

Epilepsi og autisme, en utfordrende dobbeltdiagnose – fagrapport fra Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.

Utviklingshemming

Nettsider

Helsenorge.no – utviklingshemming hos barn og unge - helsenorge.no leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggerne i Norge. Nettstedet er etablert av helsemyndighetene.

Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming – nasjonal veileder fra Helsedirektoratet

NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

SOR (stiftelsen SOR) samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming

Statped – et landsdekkende støttesystem for spesialpedagogikk. Innehar spesialkompetanse på en rekke områder deriblant utviklingshemming

Bufdir – her finner du Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

Systematisk ernæringsarbeid hjelper personer med utviklingshemning som har økt risiko for helseplager - Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerte to fagkurs i april 2021 om dette tema og her kan du lese mer om utfordringene og se opptak av forelesninger.

NFU - Norsk forbund for utviklingshemmede - brukerorganisasjon


 

Filmer

om utviklingshemming - film om psykisk utviklinghemming. Enkeltfilmer om lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming samt alvorlig og dyp utviklingshemming. Hva er utviklingshemming? Hva er en diagnose? Hvordan påvirker det ens utvikling? Hvordan påvirker det familien? – Det er noen av spørsmålene som filmen forsøker å svare på gjennom intervju med fagpersoner, foresatte og personer som har utviklingshemming. Filmene er laget av NAKU.

 

Fant du det du lette etter?