Utlysninger

PhD stipendiat til prosjekt om revmatoid artritt og svangerskap.

Det aktuelle prosjektet er utarbeidet ved og tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), St Olavs hospital, Trondheim, og det er et krav at kandidaten må søke opptak ved ph.d-programmet for klinisk medisin, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim, hvor hovedveileder er ansatt. Stipendiaten vil bli ansatt ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Søknadsfrist er 15.4 2020

Fant du det du lette etter?