HELSENORGE

Kurs for unge voksne med søvnsykdommen Kleine-Levin syndrom

NevSom inviterer unge voksne med Kleine-Levin syndrom (KLS) med pårørende til tre dagers opplærings- og brukerkurs i Lillestrøm i september.  Her vil du møte andre i samme situasjon, lære om sykdommen, og få nyttig informasjon om rettigheter og muligheter. 

Foto av arrangørene
 Marit Skram, Berit Hjelde Hansen, Kirsten Wedervang-Resell og Inger Johanne Kaarstad Kuijlen ønsker velkommen til kursopphold på Lillestrøm i september.

Kleine-Levin syndrom (KLS) er en svært sjelden søvnsykdom som fører til lange perioder med søvn og endret atferd, med normal fungering mellom søvnperiodene. KLS er en svært sjelden og sammensatt nevrologisk sykdom (hjernesykdom). Personer med KLS har tilbakevendende sykdomsepisoder med svært mye søvn (hypersomni), opptil 20 timer i døgnet og som varer i dager til uker. Les mer om KLS her.​


NevSom arrangerer kurs for denne pasientgruppen i Lillestrøm 6. - 8. september 2023. Programmet er variert og vil bestå av foredrag av ulike fagpersoner (lege, advokat, pedagog, sosionom), innlegg fra pasienter og pårørende og gruppesamtaler. Pasientforeningen “Søvnforeningen” vil være til stede på kurset.  

På programmet: 


  • Om Kleine-Levine syndrom, symptomer, diagnostikk, behandling og oppfølging 
  • Hvordan best takle søvnepisode 
  • Tilrettelegging i skole/arbeid 
  • Gruppesamtaler 
    • For pasienter 
    • For pårørende 
  • Søvnforeningen 

Det blir også tid til å bli kjent med de andre på kurset.  Mer informasjon om kurset kommer, det samme gjør skjema for påmelding. 
Fant du det du lette etter?