HELSENORGE

Kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose – revidert juni 2022

NSCF har revidert anbefalinger for kontroll og oppfølging av pasienter med cystisk fibrose i Norge. Her finner du lenke til dokumentet. Du finner også lenke til behandlingsprotokoll for Kaftrio + kalydeco og pasientinformasjon.