Kartlegging av pårørendes behov som omsorgsgiver - CSNAT

Hva er CSNAT?

The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT)© er et verktøy for kartlegging av pårørendes behov for støtte som omsorgsgivere ved alvorlig sykdom. Verktøyet er kunnskapsbasert og er utviklet i Storbritannia ved University of Cambridge og University of Manchester.
Bruk av CSNAT innebærer en prosess som gir den pårørende mulighet til å bli tenke gjennom, uttrykke og prioritere sine behov for støtte gjennom samtale med en helsearbeider. Samtalen leder til en plan over tiltak. Prosessen er beskrevet i veiledningen om bruk av CSNAT.

Bruk av CSNAT.JPG

CSNAT i Norge

Kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) har testet og oversatt skjemaet til norsk i samarbeid med St. Olavs hospital HF. CSNAT anbefales brukt i klinisk praksis både på sykehus og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I helseregion Sør-Øst arbeider KLB med innføring av verktøyet. KLB arrangerer seminarer for enheter som skal ta det i bruk. De palliative sentrene i regionen vil på sikt være ansvarlige for opplæring i eget lokalområde.
Ved ønske om å bruke CSNAT, tar man først kontakt med det lokale palliative senteret. Ved ytterligere spørsmål, kontakt KLB ved Sjur Bjørnar Hanssen.

Se CSNAT-skjemaet her

Det er copyright på skjemaet. For å se skjemaet, klikk på lenken under og bekreft at du kjenner til vilkår for bruk. Samtykke av vilkår og visning av kartleggingsskjema.

Artikler om CSNAT

Development of a Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) for end-of-life care practice at home: a qualitative study (Palliative Medicine 2013)The Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) for use in palliative and end-of-life care at home: a validation study (J Pain Sympt Man., 2013)The impact of the carer support needs assessment tool (CSNAT) in community palliative care using a stepped wedge cluster trial (PLoS One., 2015)

Assessing the impact of a Carer Support Needs Assessment Tool (CSNAT) intervention in palliative home care: a stepped wedge cluster trial (BMJ Support Palliat Care, 2017).

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.