HELSENORGE

Kommunikasjon med pasient og pårørende

Kommunikasjon danner grunnlaget for ethvert møte mellom pasient, pårørende og helsepersonell. Gode kommunikasjonsferdigheter er en forutsetning for å ivareta pasient og pårørendes behov, og kan bidra til å styrke medvirkning. Hvordan man kommuniserer er ikke en individuell ferdighet, men en profesjonell adferd som kan læres. 

Fant du det du lette etter?