Helsenorge

Organisering og målsetting

​Organisering og målsetting

KLB (tidligere kalt Kompetansesenter for lindrende behandling) er en regional kompetansetjeneste for lindrende behandling i Helse Sør-Øst.

KLB ble etablert på Ullevål universitetssykehus i år 2000 og er en del av Seksjon for lindrende behandling (SLB). SLB har også ansvar for det kliniske tilbudet i lindrende behandling på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. SLB er en del av Avdeling for kreftbehandling i Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.  

Målsettingen for KLB er å styrke kvaliteten på tjenestetilbudet i lindrende behandling i helseregionen ved å formidle ny og etablert kunnskap, fremme evidensbasert lindrende behandling og skaffe til veie ny kunnskap.

For å nå disse målene har KLB etablert kurs for ulike faggrupper i tillegg til å bidra på undervisningsaktiviteter i regionen. KLB leder og deltar i en rekke forskningsprosjekter innen lindrende behandling lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningssamarbeidet innen European Palliative Care Research Centre (PRC) koordineres fra KLB. Etablering og bistand til drift av kompetansenettverk i helseregionen er også en viktig oppgave for KLB i tillegg til å bidra i utredningsarbeid om lindrende behandling lokalt, regionalt og nasjonalt.

KLB ble etablert på Ullevål universitetssykehus i år 2000 og er en del av Seksjon for lindrende behandling (SLB). SLB har også ansvar for det kliniske tilbudet i lindrende behandling på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. SLB er en del av Avdeling for kreftbehandling i Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus, og er det regionale palliative senteret.
 
Ønsker du mer informasjon om KLB sine arbeidsoppgaver? Se Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet juli 2015).

Ønsker du å vite hva vi har oppnådd i året som gikk? Les årsrapporten for 2020 her.   


Fant du det du lette etter?