HELSENORGE

Pakkeforløp hjem innføres på sykehus og i kommuner

​Helsedirektoratet har offentliggjort Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Pakkeforløpet skal innføres i kommuner og sykehus og det er laget en plan for implementering. Pakkeforløpet gjelder for pasienter med kurativt og palliativt behandlingssiktemål.
Pakkeforløp hjem for kreftpasienter er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljø og bruker- og pasientorganisasjoner. Pakkeforløpet skal sikre forutsigbarhet, trygghet og kvalitet i utredning, behandling og oppfølging for pasientene, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

For at Pakkeforløp hjem skal tas i bruk, er det nødvendig at både sykehusene og kommunene starter implementeringsarbeidet. Helsedirektoratet har utarbeidet Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 2022–2023. Her skisseres  tiltak som bør settes i verk og gjennomføres for en vellykket implementering.

KLB har deltatt i arbeidet med pakkeforløpet og håper det kan  bidra til forbedring av behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig kreftsykdom og deres pårørende.

Fant du det du lette etter?