HELSENORGE

Palliasjon til mennesker med utviklingshemming

Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for at mennesker med utviklingshemming med livstruende og/eller livsbegrensende sykdom får helhetlig lindrende behandling og verdig omsorg. Det spesialiserte palliative tilbudet har først og fremst vært et tilbud til kreftpasienter, men internasjonalt arbeides det nå aktivt for å inkludere pasienter med andre alvorlige sykdommer. Palliasjon skal tilbys ut fra behov, og ikke diagnose eller prognose. For alle sykdomsgruppene skal behandling og omsorg for pasienter i palliasjon omfatte både god behandling av grunnsykdommen, og god palliativ behandling og omsorg etter de prinsipper som er nedfelt i nasjonale retningslinjer. God palliasjon forutsetter og krever gode kommunikasjons- og beslutningsprosesser over tid mellom pasient, pårørende og personalet, med åpenhet for skiftende fokus ut fra endringer i sykdomsutviklingen, funksjonsnivå, symptomer og behov.

Fant du det du lette etter?