HELSENORGE

Palliativ plan

Palliativ plan er et dokument som skal sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging av tiltak, slik at den som er syk og familien kan oppleve trygghet og best mulig livskvalitet. Målet er å være i forkant av ulike utfordringer, bidra til et meningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg selv. Planen er felles for pasienten, pårørende og helsepersonell, og blir til gjennom dialog og forhåndssamtaler. Planen skal følge pasienten der han/hun er, og det er hjemme, på institusjon eller på sykehus. Noen har planen over flere år, andre har den i en kortere periode.

Fant du det du lette etter?