HELSENORGE

Sorg og sorgstøtte

Sorg er den normale psykologiske reaksjon på tap. Mange opplever det som en støtte og stor trøst å møte andre som også er i sorg, og få mulighet til å snakke med noen om sine utfordringer. Flere steder i landet finnes det nå tilbud om samtalegrupper for sørgende. Fastlegen, helsesykepleier, sykehus, familievernkontoret samt tros- og livssynssamfunn kan her være behjelpelig med å finne samtale- og sorggrupper som passer for den enkelte. Det finnes også flere nettsider om sorg.


Her er det lenket til noen ulike nettressurser som kan være nyttige om sorg og sorgstøtte til barn, ungdom og voksne. Det finnes ulike tilbud om sorgstøtte i ulike kommuner, og ulike bydeler. Sjekk ut hva som finnes der du befinner deg.

Fant du det du lette etter?