HELSENORGE

Symptomkartlegging

Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliasjon. Systematisk kartlegging er en forutsetning for god symptomlindring. Fordi symptomer er subjektive, er pasienten er den viktigste informanten til å vurdere egen symptombyrde.

​Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

The revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r), er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative pasienter kan oppleve. ESAS er utviklet for bruk hos pasienter med kreft i palliativ fase, men det egner seg også for bruk hos pasienter med alvorlig og/eller livstruende sykdom uavhengig av diagnose.

ESAS-r anbefales som standard kartleggingsverktøy i palliativ virksomhet i Norge, både i spesialist og kommunehelsetjenesten.

Retningslinje for bruk av ESASESAS skjema med kroppskartESAS PasientinformasjonGrafisk oversikt over registrerte symptomer, ESAS-rESAS til grafisk registrering i DIPS – veilederUndervisningsfilm om ESASESAS på flere språkRelevant litteratur

Personer med demens og utviklingshemming

Det er utviklet eget skåringsverktøy for smertekartlegging av personer med demens og utviklingshemming.

MOBID-2 skjemaOpplæringsfilmer MOBID-2Relevant litteratur
Fant du det du lette etter?