Symptomkartlegging

Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliasjon. Systematisk kartlegging er en forutsetning for god symptomlindring. Fordi symptomer er subjektive, er pasienten er den viktigste informanten til å vurdere egen symptombyrde.

​Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)

The revised Edmonton Symptom Assessment System (ESAS-r), er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative pasienter kan oppleve. ESAS er utviklet for bruk hos pasienter med kreft i palliativ fase, men det egner seg også for bruk hos pasienter med alvorlig og/eller livstruende sykdom uavhengig av diagnose.

ESAS-r anbefales som standard kartleggingsverktøy i palliativ virksomhet i Norge, både i spesialist og kommunehelsetjenesten.

Retningslinje for bruk av ESASESAS skjema med kroppskartESAS PasientinformasjonGrafisk oversikt over registrerte symptomer, ESAS-r

Veileder ESAS til grafisk registrering i DIPS

Undervisningsfilm om ESAS

Universitetet i Oslo har i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst, laget en undervisningsfilm om bruk av ESAS. Trykk her for å se filmen. 

ESAS på flere språk

Cancer Care Ontario har tilgjengelig ESAS-r på 36 språk. Du finner dem under «General Symptoms»

Kompetansetjeneste i lindrende behandling (Lindring i nord), har oversatt  ESAS-r til nord-samisk

Relevant litteratur

Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS (Hui, Bruera., 2017)

Symptomkartlegging i palliativ medisin (Bergh et al., 2012)

What does the answer mean? A qualitative study of how palliative cancer patients interpret and respond to the Edmonton Symptom Assessment System (Bergh et al., 2011)

The Edmonton Symptom Assessment System, a proposed tool for distress screening in cancer patients: dev elopment and refinement (Watanabe SM, Nekolaichuk C L, Beaumont C., 2012 )

Personer med demens og utviklingshemming

Det er utviklet eget skåringsverktøy for smertekartlegging av personer med demens og utviklingshemming.
MOBID-2 skjemaOpplæringsfilmer MOBID-2

Relevant litteratur

Sandvik og Husebø; Måler smerte hos personer med demens. Sykepleien 2011;99(11):(62-64) DOI:10.4220/sykepleiens.2011.0162
Sandvik R. et.al (2014): Impact of a stepwise protocol for treating pain on pain intensity in nursing home patients with dementia: A cluster randomized trial. Eur J Pain. 2014 Nov; 18(10): 1490–1500. DOI: 10.1002/ejp.523

Fant du det du lette etter?