HELSENORGE

​En viktig målsetning for KLB er å heve kompetansen innen palliasjon i regionen. Hvert år arrangerer vi derfor:

  • Palliasjon og smertebehandling til kreftpasienter, obligatorisk for Lis i onkologi. I samarbeid med RegUt Helse Sør-Øst.
  • Videre- og etterutdanningskurs for allmennleger i samarbeid med Legeforeningen.
  • Regional samling for palliative team/sentra på sykehus.  
  • Fagdag for nettverk i regionen i samarbeid med lokale fagpersoner.
  • C-nivå kurs for sykepleiere.
  • Fagdager for sosionomer som arbeider innen palliasjon i regionen.
  • Erfaringskonferanse for kommuner som har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
  • Ulike fagdager rettet mot helsepersonell som arbeider med palliasjon.

Vi tar også undervisningsoppdrag på forespørsel. Send mail til kslb@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?