HELSENORGE

Årsrapporter

Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS) sender inn årsrapporter over aktiviteter til Helsedirektoratet.

​Hvor gode er vi på å løse samfunnsoppdraget vårt med å spre kunnskap og informasjon om smerte i regionen?

ReKS må hvert år melde inn til Helsedirektoratet om vår innsats for å spre tverrfaglig kompetanse om smerte og smertebehandling til annet helsespersonell, pasienter og pårørende.

Se tidligere årsrapporter her.


Fant du det du lette etter?