HELSENORGE

Fagpersoner og ansatte i ReKS

Fagpersonene i ReKS har bakgrunn fra ulike profesjoner. Vi besvarer mediehenvendelser og foreleser på forespørsel ved relevante fagmøter og kongresser.

Audun Stubhaug

Audun Stubhaug

Audun Stubhaug
professor, anestesilege

astubhau@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Silje Endresen Reme

Silje Endresen Reme

Foto: Tron Trondal, UiO

Silje Endresen Reme
Professor og psykolog

Silje Endresen Reme er utdannet psykolog og PhD ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet to år som postdoktor ved Harvard University, og tre år som Forskningsleder ved Uni Research Helse.

Hun jobber nå som professor i helsepsykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og som klinisk psykolog og forsker ved Avdeling for Smertebehandling, Oslo Universitetssykehus.

Sentrale temaer i forskningen hennes inkluderer arbeidsrehabilitering av pasienter med langvarige smerter, forebygging av post-operative smerter, smertepsykologi og arbeid og psykisk helse. Reme underviser også et bredt spekter av studenter og helsepersonell innen helsepsykologiske temaer som arbeidshelse og rehabilitering, kroniske smerter og smertepsykologi, stress og mestring.

silrem@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Tone Marte Ljoså

Tone Marte Ljoså
Tone Marte Ljoså
PhD, førsteamanuensis og sykepleier

Tone Marte Ljoså er smertesykepleier og førsteamanuensis. Hun har master i smertebehandling fra Bond University (Australia) og doktorgrad innen temaet smerte og psoriasis ved Medisinsk fakultet, Universitet i Oslo. Ved ReKS jobber Ljoså 60 % som konsulent med ansvar for blant annet Tverrprofesjonell videreutdanning i smerte, samt et fagutviklingsprosjekt om oppfølging av pasienter som behandles med smertestillende medikamenter.

Ljoså jobber videre som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, der hun er leder for Master i klinisk helsearbeid. Tidligere har hun jobbet 10 år i deltid på akuttsmerteteamet ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Innen forskning har Ljoså erfaring med kvantitative og kvalitative studier innen smerte og hudsykdom, sårsmerte, opplevelse av urettferdighet, og oversettelse og validering av spørreskjema.

tljosaa@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Lars Petter Granan

Lars-Petter Granan

Lars-Petter Granan
PhD og fysikalsk medisiner

Lars-Petter Granan er utdannet lege og PhD ved Universitetet i Oslo. Spesialistutdannelsen sin har han innenfor Fysikalsk medisin og rehabilitering. Han har jobbet med alt fra toppidrettsutøvere som tidligere landslagslege i alpint, til de vanligste folkesykdommene fra bevegelsesapparatet som rygg- og nakkeplager. For tiden er det kliniske hovedfokuset på langvarige smertetilstander av ukjent årsak, postoperative smertetilstander (primært bevegelsesapparatet) og langvarige smertetilstander etter hodeskade.

Granan har også en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hvor han blant annet har delt ansvar for Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling. Han holder også introduksjonskurs i medisinsk kunnskapshåndtering og metode på masternivå ved USN. For tiden er han frikjøpt i 60 % fra sin stilling ved Avdeling for smertebehandling for å jobbe med arkitektur og design av kliniske systemer i Helse Sør-Øst.

largra@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Henrik Børsting Jacobsen

Henrik Børsting Jacobsen

Henrik Børsting Jacobsen
PhD og psykolog

Henrik Børsting Jacobsen er klinisk psykolog ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus. Han er utdannet psykolog og PhD i atferdsmedisin, smerte og stress fra NTNU og er Førstelektor i Atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere forsket på arbeidsrettet rehabilitering ved Hysnes Helsefort.

Børsting Jacobsen er forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for smerte og sammensatte lidelser og Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte. Han har utgitt en rekke fagartikler, bokkapitler og bøker om smertebehandling, og den siste i rekken er Gjengangerne: Stress, smerter og søvn utgitt av Arneberg Forlag (2017).

heboja@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Bård Lundeland


Bård Lundeland

Postdoktor og anestesioverlege

Bård Lundeland har siden 2015 jobbet som overlege ved Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus. Han er spesialist i anestesiologi, og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Lundeland jobber klinisk i hovedsak med intervensjonelle behandlingsteknikker ved langvarige smertetilstander. Han har også en deltidsstilling som postdoktor, og er involvert i forskningsprosjekter innen radiofrekvensbehandling av langvarige nakkesmerter og ryggmargsstimulering ved perifere nevropatiske smerter.

baalun@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Per Hansson

Per Hansson
Per Hansson
Professor og nevrolog

Per Hansson er utdannet tannlege og lege ved Karolinska Instituttet i Stockholm. Han er spesialist i nevrologi, samt smertespesialist fra Sverige og har godkjent kompetanseområde i smertemedisin fra Den Norske Legeforening.
Per Hansson er overlege ved Avdeling for smertebehandling ved OUS og professor i klinisk smerteforskning ved Karolinska Instituttet. Hans forskning har de siste 25 årene fokusert på perifere og sentrale nevropatiske smertetilstander, somatosensorisk testing og kroppens innebygde smertekontrollerende systemer.

I sin forskerkarriere har Hansson publisert rundt 180 vitenskapelige artikler, oversiktsartikler og bokkapitler. Han har forelest ved mer enn hundre internasjonale kongresser og symposier, samt vært redaktør for to bokutgivelser i regi av IASP Press. I perioden 2003-2006 var Hansson president i Scandinavian Association for the Study of Pain (SASP), og fra 2008-2011 var han sekretær i The European Pain Federation (EFIC). Hansson har fungert som ekstern gransker av The German Network on Neuropathic Pain, INSERM og The Wellcome Foundation sponsored London Pain Consortium.

phanss@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Se publikasjonsoversikt i PubMed. Bruk søkeord "Per Hansson".

Harald Breivik

Harald Breivik

Harald Breivik
professor emeritus

Harald Breivik er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og overlege ved Avdeling for smertebehandling ved OUS. Breivik er utdannet lege og DoctorMed fra UiO, og har sin spesialistutdanning i anestesi, intensiv medisin og smertebehandling fra Health Science Center ved University of Pittsburgh, PA, USA. Han har tidligere jobbet som professor og avdelingsleder ved Regionsykehuset i Trondheim og Rikshospitalet i Oslo.

Harald Breivik er en kjent personlighet innen det smertemedisinske miljøet. Han etablerte et flerfaglig behandlingsteam for pasienter med akutte og kroniske smerter ved Sentralsykehuset i Akershus i 1973, og senere på Regionsykehuset i Trondheim i 1977, hvor han også startet palliativt team. Breivik ble ansatt ved Rikshospitalet i 1984, der han etter kort tid opprettet et tverrfaglig smertebehandlingsteam. Siden 2010 har han vært tilknyttet Smerteklinikken, hvor han bistår i behandlingen av pasienter med sammensatte smertetilstander, samt underviser om smertemekanismer og smertebehandling.

Breivik har drevet utstrakt forskning innen smerte. Siden 2009 har han hatt rollen som Founding-Editor-in-Chief av Scandinavian Journal of Pain (SJP); det vitenskapelige tidsskriftet til Scandinavian Association for the Study of Pain. Hans hovedoppgave som redaktør er å drive forskningsformidling av alle forskningsfelt innen smerte. SJP siteres i dag i PubMed-MEDLINE og har oppnådd en global leserkrets.

hbreivik@ous-hf.no

Link til publikasjonsoversikt i Cristin

Se publikasjonsoversikt i PUBMED. Bruk søkeord «Harald Breivik».

Fant du det du lette etter?