HELSENORGE

Hva gjør vi

PALBU skal først og fremst være et veiledende og rådgivende team for helsepersonell som behandler barn og unge i palliasjon.

Det betyr at vi blir kontaktet av kollegaer i Helse Sør-Øst som ønsker råd eller bistand i pasientsaker de står i. Vi er tilgjengelige for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Fordi vi alle har kliniske stillinger i OUS ved siden av det regionale arbeidet, går vi også inn i direkte pasientarbeid i en del forløp.


Hele vår funksjonsbeskrivelse finner du her.

Teamet skal kunne bidra til at barnet/ungdommen eller familien får for eksempel:


• en plan for lindring ved smerter, uro, pustevansker, utmattelse, ernæringsvansker, kvalme, angst eller søvnvansker
• samtaler om målet for behandlingen
• hjelp til planlegging og støtte ved vanskelige samtaler, både hjemme, på sykehuset og på skolen
• hjelp til å koordinere lokalt hjelpeapparat og nettverk
• rådgivning om økonomiske støtteordninger
• støtte til best mulig livskvalitet
• hjelp til planlegging og forberedelser hvis livet går mot slutten

En viktig del av vårt oppdrag er også å drive undervisning, utarbeide relevante fagprosedyrer og skrive fagartikler for å spre kunnskap om feltet.

Vi har laget korte undervisningsfilmer (3-6 minutter pr film) om teamets oppgaver:

Introduksjon​

Barnelegen

Anestesilegen​

Psykologen

Sosionomen

Sykepleieren​Fant du det du lette etter?