Hvem er PALBU

Norges første regionale palliative team for barn og unge ble startet i april 2019 med midler fra Helse Sør-Øst.

​Mandatet vårt er å bidra til bedre og mer likeverdig behandling for barn og unge med livstruende og livsbegrensende tilstander i hele regionen vår.

 

Vi kommer fra ulike deler av Barne- og ungdomsklinikken eller Akuttklinikken i OUS. Alle i teamet driver klinisk pasientarbeid i resten av stillingen sin, og vi har lang erfaring med alvorlig syke barn og unge.

 

Teamet vårt består av:

 

Spesialsykepleier Anne-Birgitte Wedum (50%)

Klinisk sosionom Lene Bjørgan (20%)

Barnelege Anja Lee (60%)

Barneanestesilege Tor Thomas Vatsgar (20%)

Spesialsykepleier Evalotta Halstensen (50%)

Psykolog Ragnhild Avdem Fretland (20%)

Fant du det du lette etter?