HELSENORGE

Hvem er PALBU

Norges første regionale palliative team for barn og unge ble startet i april 2019 med midler fra Helse Sør-Øst.

​Mandatet vårt er å bidra til bedre og mer likeverdig behandling for barn og unge med livstruende og livsbegrensende tilstander i hele regionen vår.

 

Vi kommer fra ulike deler av Barne- og ungdomsklinikken eller Akuttklinikken i OUS. Alle i teamet driver klinisk pasientbehandling ved siden av det regionale arbeidet, og vi har lang erfaring med alvorlig syke barn og unge.

 

Teamet vårt består av:

 

Intensivsykepleier Anne-Birgitte Wedum

Klinisk sosionom Lene Bjørgan

Barnelege Anja Lee (koordinator)

Barneanestesilege Tor Thomas Vatsgar

Intensivsykepleier Evalotta Halstensen

Psykolog Ragnhild Avdem Fretland

Fant du det du lette etter?