HELSENORGE

Hvem er PALBU

Norges første regionale palliative team for barn og unge ble startet i april 2019 med midler fra Helse Sør-Øst.

​Mandatet vårt er å bidra til bedre og mer likeverdig behandling for barn og unge med livstruende og livsbegrensende tilstander i hele regionen vår.

Vi kommer fra ulike deler av Barne- og ungdomsklinikken eller Akuttklinikken i OUS. Alle i teamet driver klinisk pasientbehandling ved siden av det regionale arbeidet, og vi har lang erfaring med alvorlig syke barn og unge.

Teamet vårt består av:

​Barneleger, sykepleiere, sosionom, psykolog, musikkterapeut og andre faggrupper etter behov.Fant du det du lette etter?