HELSENORGE

Nasjonal faglig retningslinje

Norge fikk sin første nasjonale faglige retningslinje for palliasjon til barn og unge i 2016.

Denne gir føringer for hvordan vi skal drive faglig god barnepalliasjon i Norge, og PALBUs arbeid bygger på retningslinjen.

Her kan du selv lese retningslinjen og navigere deg gjennom innholdet.

Fant du det du lette etter?