HELSENORGE

Teamene i Helse Sør-Øst

Det er nå etablert palliative team ved alle barne- og ungdomsavdelinger i Helse Sør-Øst.

​Teamene samarbeider også med kommunale tjenester i sitt område.

Her finner du kontaktinformasjon til koordinatorene for teamene på hver barne- og ungdomsavdeling:

Sykehuset Innlandet, Lillehammer: Anne Kirsti Høgåsen - anne.kirsti.hogasen@sykehuset-innlandet.no

Sykehuset Innlandet, Elverum: Line Kathrine Lund - line.kathrine.lund@sykehuset-innlandet.no


Akershus universitetssykehus (Ahus), Lørenskog: Lisa Fosshaug - lisa.johanne.fosshaug@ahus.no

Sykehuset Telemark, Skien: Tove Wengaard - tovwen@sthf.no


Sørlandet sykehus, Arendal: Kirsten Cappelen - kirsten.cappelen@sshf.no


Sørlandet sykehus, Kristiansand: Marianne Rønnekleiv - marianne.ronnekleiv@sshf.no 


Vestre Viken HF, Drammen: Susanne Henning - susanne.henning@vestreviken.no


Sykehuset Vestfold, Tønsberg: Signe Lykke Trolldalen - signe.lykke.trolldalen@siv.no


Sykehuset Østfold, Kalnes: Anette Lunde - anette.lunde@so-hf.no

Fant du det du lette etter?