Rettsgenetikk

 

Akkrediteringsmerke

 

Rettsgenetikk er bruk av relevante analysemetoder, spesielt basert på DNA, for å bistå rettsvesenet og andre samfunnsaktører med et viktig beslutningsgrunnlag for eksempel i straffesaker, farskapssaker, arvetvister, fastsettelse av personidentitet og identifisering av døde.

 

 • Morskapstest

  I enkelte tilfeller ønsker man å teste kun mor og barn. Dette er mest aktuell i forbindelse med fremlegging av dokumentasjon for folkeregisteret eller utlendingsmyndighetene. Dette gjøres på samme måte som en farskapstest.

 • Annet slektskap

  En slektskapsutredning kan ha ulike siktemål. Dreier det seg om et uavklart farskap for et barn, og mannen ikke er tilgjengelig for analyse, kan det være aktuelt å teste nære slektninger av ham i stedet.

 • DNA-profil

  Hos oss kan du bestille en DNA-profil som grunnlag for fremtidig bruk.

 • Tvillingtest

  DNA-tester kan avgjøre om tvillinger er eneggede eller toeggede. Tilsvarende gjelder for flerlinger.

 • Prøvetaking

  Prøvetaking til DNA-analyse fra munnhulen. Enkelt og smertefritt.

 • Nyttige lenker

  Her kan du finne mer informasjon vedrørende DNA-analyser fra NAV, Tingrett, Skatteetaten og UDI.

 • Bestilling av DNA-test

  Her kan du lese mer om hvordan du bestiller en privat DNA-test for å undersøke nært slektskap, som for eksempel farskap.

 • DNA-analyser, farskapstest og andre slektskapstester - faktaark

  I arvematerialet vårt finner vi spesielle områder som kan analyseres for å få fram en DNA-profil. Slike profiler kan benyttes i forbindelse med farskapstester, andre slektskapstester og ved identifisering av døde.

 • Juridisk farskap - fastsettelse og endring

  Barneloven (Lov om barn og foreldre, 8. april 1981) gir regler for fastsettelse og endring av farskap i juridisk forstand. Barneloven finnes også oversatt til engelsk (The Children Act).

 • Farskap

  Det biologiske farskapet til et barn kan bestemmes ved å utføre en DNA-test av prøver fra barn, mann og eventuelt mor. 

 • Spørsmål og svar om DNA-analyser i straffesaker

 • Bestillingsskjema - kimerismeutredning

 • DNA-analyser og undersøkelse av biologiske spor i straffesaker

  Biologiske spor er biologisk materiale avsatt på en overflate - for eksempel blod, spytt, sædvæske, hud- eller epitelceller. Ved å analysere materialet kan man få fram en DNA-profil, unik for hvert enkelt menneske, som blant annet kan bruke...

 • Arverett og farskap

  Det er ingen krav om at arvinger DNA-testes ved tvil om biologisk slektskap. Det er kun barnet, foreldrene eller tredjemann som mener å være far til barnet, som kan prøve et farskap. Andre arvinger og slektninger har ingen slik rettigheter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.