Rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Temaside om rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Ved obduksjon undersøkes døde. Klinisk rettsmedisin er undersøkelse av levende.

 • Klinisk rettsmedisin (undersøkelse av levende)

  Klinisk rettsmedisinske undersøkelser utføres på begjæring fra påtalemyndighet eller domstol, for eksempel i voldssaker. Oppdragsgiver skal gi den sakkyndige et mandat for undersøkelsen.

 • Forskning på barnedødsfall

  Hvorfor dør små barn plutselig og uventet? Avdeling for rettsmedisinske fag har gående flere studier for å forsøke å forstå dette. I forbindelse med obduksjonen, blir pårørende gitt mulighet til å reservere seg mot slik forskning.

 • Spørsmål og svar om rettsmedisinske obduksjoner

  En obduksjon er en medisinsk undersøkelse av en avdød for å fastslå dødsårsak og gi en vurdering av eventuelle skader eller sykdommer hos den avdøde.

 • Rettspatologi - Fakta om rettsmedisinske obduksjoner

  En rettsmedisinsk obduksjon utføres på begjæring fra påtalemyndigheten / rettsvesenet (oftest politiet) i henhold til §228 i Straffeprosessloven. Spørsmålsstillingene relaterer seg til både sykdom, skade, kjemisk påvirkning og behandlingseffekter.