Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Rettsmedisinske fag er fra 1.1.2017 overført fra Folkehelseinstituttet (FHI) til Oslo universitetssykehus.

Ved Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin utføres rettsmedisinske undersøkelser av både døde og levende på oppdrag fra rettsvesenet eller påtalemyndigheten.

Les mer om Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Fagsider om rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Klinisk rettsmedisin (undersøkelse av levende)

Rettspatologi - Fakta om rettsmedisinske obduksjoner

Kvalitetssikring

Alle saker som utgår fra Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin kvalitetssikres internt (kollegial gjennomlesning av saker etterfulgt av eventuelle rettelser). Alle rettsmedisinske rapporter (både obduksjonsrapporter og uttalelser som rapporter fra undersøkelse av levende) kvalitetssikres deretter eksternt hos Den rettsmedisinske kommisjon. Slik ekstern kvalitetssikring er hjemlet i Straffeprosessloven §147.


Aldersvurdering av asylsøkere

Oslo universitetssykehus ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.


Seksjonsleder

Gerd Jorunn Møller Delaveris 
overlege , cand med phd
T: 21 07 76 91
 

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 32 00
mandag - fredag 08.00-14.30
E-post
Postadresse

Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.